หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึก ใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด
  เพื่อให้เกิดมิติ
  เพื่อให้เกิดความรู้สึก
  เพื่อให้เกิดความสนุก
  ไม่มีข้อใดถูก
2. ส่วนที่มีน้ำหนักอ่อนที่สุดคือส่วนใด
  ส่วนที่ไม่ถูกแสง
  ส่วนที่มีวัตถุบังแสง
  ส่วนที่แสงเข้าไม่ถึง
  ส่วนของวัตถุที่รับแสง
3. สีแดงให้ความรู้สึกอย่างไร
  เย็น
  ร้อน
  สดชื่น
  อบอุ่น
4. ภาพที่มีพื้นที่ว่างมากเกินไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  โล่ง
  พอดี
  อึดอัด
  ข้อ ก และ ข ถูก
5. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
  มั่นคง
  ลื่นไหล
  แปรปรวน
  เคลื่อนไหว
6. Perspective หมายถึงข้อใด
  ทัศนธาตุ
  ทัศนศิลป์
  ทัศนศึกษา
  ทัศนียวิทยา
7. ลักษณะผิวของถนนคือลักษณะผิวในข้อใด
  ลักษณะผิวในธรรมชาติ
  ลักษณะผิวในสิ่งแวดล้อม
  ลักษณะผิวในงานทัศนศิลป์
  ถูกทุกข้อ
8. ความรู้สึกหยาบ ละเอียด มันวาว และขรุขระ คือทัศนธาตุในข้อใด
  เส้น
  รูปทรง
  พื้นที่ว่าง
  ลักษณะผิว
9. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์
  เส้นของใบไม้
  เส้นของบานประตู
  เส้นของกลีบดอกไม้
  เส้นในงานจิตรกรรม
10. รูปร่างมีกี่มิติ
  2 มิติ
  3 มิติ
  4 มิติ
  5 มิติ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile