หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึก ใกล้ ไกล คือการนำเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด
  เพื่อให้เกิดมิติ
  เพื่อให้เกิดความรู้สึก
  เพื่อให้เกิดความสนุก
  ไม่มีข้อใดถูก
2. จุดเกิดจากข้อใด
  การจิ้ม
  การลาก
  การเขียน
  การระบาย
3. งานทัศนศิลป์คือข้อใด
  การตัดเย็บเสื้อผ้า
  การสร้างสรรค์งานวรรณกรรม
  การสร้างสรรค์งานประติมากรรม
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง
  เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย
  อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
  เอกทาสีน้ำตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น
  เอใส่เสื้อสีแสดเพื่ความเย็นสบาย
5. ข้อใดคือการนำสีมาใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก
  กระตุ้นให้ตื่นเต้น
  บ่งบอกสัญลักษณ์
  แสดงระยะใกล้ไกล
  ถูกทุกข้อ
6. สิ่งของที่อยู่ไกลจะมีขนาดอย่างไร
  ขนาดเล็ก
  ขนาดกลาง
  ขนาดใหญ่
  ไม่สามารถสรุปได้
7. 15. เงาตกทอดมีลักษณะอย่างไร
  มีน้ำหนักอ่อน
  ทอดไปตามพื้น
  อยู่ตรงข้ามกับแสง
  ไม่มีข้อใดถูก
8. รูปสามเหลี่ยมให้ความรู้สึกอย่างไร
  มั่นคง
  ลื่นไหล
  แปรปรวน
  เคลื่อนไหว
9. ภาพที่มีพื้นที่ว่างมากเกินไปจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  โล่ง
  พอดี
  อึดอัด
  ข้อ ก และ ข ถูก
10. ความรู้สึกหยาบ ละเอียด มันวาว และขรุขระ คือทัศนธาตุในข้อใด
  เส้น
  รูปทรง
  พื้นที่ว่าง
  ลักษณะผิว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile