วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  ขัดสมาธิ อ่านว่า ขัด – สะ – หมาด
  อักษรสมัย อ่านว่า อัก – สอน – ระ – สะ - ไหม
  ราชธิดา อ่านว่า ราด – ทิ - ดา
  ลักเพศ อ่านว่า ลัก – เพด
2. ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งหมด
  ศิลปกรรม หวานเย็น
  ราชการ พุทธศาสนา
  กันสาด ราชกุมาร
  เห็นอกเห็นใจ มิดีมิร้าย
3. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา
  เสียง
  พยางค์
  คำ
  ความหมาย
4. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
5. ข้อใดคือพฤติกรรมที่ตรงกับ “เอาแต่ชอบเสียผิด”
  แดงต้อยค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ชานนท์ชั่งผลไม้ไม่เต็มกิโลให้ลูกค้า
  ยายอาบจัดกระเช้าปีใหม่ด้วยของใกล้หมดอายุ
  ครูแหวนมักนำสินค้ามาขายให้นักเรียนเสมอ
6. ข้อใดมีการใช้ภาษาสแลง
  อรอนงค์แต่งตัวสวยทุกวัน
  อาหารร้านบัวอร่อยมาก
  ไปไหนมาไหนต้องระวังพวกสิบแปดมงกุฎ
  คนขับรถสองแถวชอบขับรถเร็ว
7. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  วันปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
  สมชายเป็นคนไม่ดี
  ภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
  คนสวยมักไม่ค่อยฉลาด
8. ข้อใดคือการเว้นช่วงจังหวะการอ่านกาพย์ยานีถูกต้อง
  วรรคแรก อ่าน ๒/๓ วรรคหลัง อ่าน ๒/๒/๒
  วรรคแรก อ่าน ๒/๓ วรรคหลัง อ่าน ๓/๓
  วรรคแรก อ่าน ๓/๒ วรรคหลัง อ่าน ๓/๓
  วรรคแรก อ่าน ๓/๒ วรรคหลัง อ่าน ๒/๒/๒
9. ข้อใด ไม่ใช่ คำไทยแท้ทุกคำ
  เผด็จ คะน้า
  หนู สาด
  เลือด เมื่อย
  ปาก ตา
10. "ความสะอาดสามารถบันดาลสุข ..............." คำประพันธ์วรรคที่ ๒ ข้อใดถูกต้อง
  เพิ่มสุขภาพอนามัยให้สดใส
  ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดเศร้าหมอง
  เปรียบประดุจเมืองสวรรค์เขาสร้างสรรค์
  สุดประเสริฐหาที่ไหนไม่ได้หนา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile