วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ความสะอาดสามารถบันดาลสุข ..............." คำประพันธ์วรรคที่ ๒ ข้อใดถูกต้อง
  เพิ่มสุขภาพอนามัยให้สดใส
  ให้หมดทุกข์หมดโศกหมดเศร้าหมอง
  เปรียบประดุจเมืองสวรรค์เขาสร้างสรรค์
  สุดประเสริฐหาที่ไหนไม่ได้หนา
2. ข้อใดคือพฤติกรรมที่ตรงกับ “เอาแต่ชอบเสียผิด”
  แดงต้อยค้าขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
  ชานนท์ชั่งผลไม้ไม่เต็มกิโลให้ลูกค้า
  ยายอาบจัดกระเช้าปีใหม่ด้วยของใกล้หมดอายุ
  ครูแหวนมักนำสินค้ามาขายให้นักเรียนเสมอ
3. ข้อใดเป็นคำกร่อนเสียง
  มะพร้าว
  โบสถ์
  ตะพาน
  ลูกกระดุม
4. ข้อใดมีการใช้ภาษาสแลง
  อรอนงค์แต่งตัวสวยทุกวัน
  อาหารร้านบัวอร่อยมาก
  ไปไหนมาไหนต้องระวังพวกสิบแปดมงกุฎ
  คนขับรถสองแถวชอบขับรถเร็ว
5. ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา
  เสียง
  พยางค์
  คำ
  ความหมาย
6. “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” ข้อความนี้ใช้คำใดเป็นคำเปรียบเทียบ
  มี
  เหมือน
  อยู่
  นับ
7. จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ
  ๕ คำ
  ๘ คำ
  ๑๐ คำ
  ๑๓ คำ
8. ข้อใด ไม่ใช่ คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านบทพากย์เอราวัณ
  ได้เห็นลักษณะตกแต่งช้างทรงพระที่นั่ง
  รู้จักอมนุษย์บนสวรรค์
  เห็นการจัดกระบวนกองทัพของเทวดา
  รู้จักลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี
9. ข้อใดเป็นการนำคำซ้ำมาซ้อนกัน
  เล่นหูเล่นตา
  กล้าได้กล้าเสีย
  เดินไปเดินมา
  หลับๆ ตื่นๆ
10. ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง
  วันปีใหม่ตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
  สมชายเป็นคนไม่ดี
  ภาษาไทยเป็นวิชาที่น่าเบื่อ
  คนสวยมักไม่ค่อยฉลาด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile