ภาษาไทย2

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า " มาก " เพื่อเน้นเสียง
  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ
2. คำในข้อใดเป็นพยางค์ปิดทั้งหมด
  ทั้ง เต่า ไป มา
  สอง ว่า สี ข้อ
  คลอง นั่ง ใจ น้ำ
  ที่ ข้อ ปี เข้า
3. ข้อใดเป็นการออกเสียงแบบไม่เน้นพยางค์แรก
  กราบพระ
  ธนาคาร
  ปราบปราม
  ปาดเหงื่อ
4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้า
  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
  ถูกทุกข้อ
5. เรื่อง " ขัตติยพันธกรณี " เป็นบทประพันธ์ของใคร
  รัชกาลที่ 2
  รัชกาลที่ 5
  สุนทรภู่
  พระราชดำรงราชานุภาพ
6. ข้อใดเป็นพยางค์ปิดทุกพยางค์
  ไฟดับ
  อำลา
  หมูอ้วน
  ข้อสอบ
7. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นปฏิพากย์
  ปฏิพากย์
  อิ่มแล้วนอน
  กินแล้วอิ่ม
  อาบน้ำแล้วสดชื่น
8. ข้อใดหมายถึงคำครุ
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
9. ข้อใดคือลักษณะของ " นารีปราโมทย์ "
  เศร้าสร้อย
  เกี้ยว พาราสี
  เชยชมธรรมชาติ
  โกรธ
10. " ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา " มีคำเป็นทั้งหมดกี่คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
  7 คำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile