ภาษาไทย2

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถึงสระได้ถูกต้อง
  สระเดี่ยว เรียกอีกอย่างว่า สระแท้
  สระแท้มี่ 17 เสียง
  สระประสม เรียกอีกอย่างว่าสระแปร
  สระประสมมี 4 เสียง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  จาก มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ ปา
  แสร้ง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ กล้า
  ท่อง มีโครงสร้างพยางค์ต่างกับ จำ
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดกล่าวถึงคำมูลได้ถูกต้อง
  คำมูล ไม่ได้เกิดจากการรวมคำใดๆ
  คำมูล จะต้องมี 2 พยางค์ ขึ้นไป
  ตลก ไม่ใช่คำมูล
  ใน 1 คำมูลจะต้องมีความหมายทุกพยางค์
4. " ล้วนทองคำทำคั่นกั้นฝา " มีคำเป็นทั้งหมดกี่คำ
  4 คำ
  5 คำ
  6 คำ
  7 คำ
5. ข้อใดกล่าวถึง " สาธกโวหาร " ได้ถูกต้อง
  บอกเล่าเรื่องราว
  บรรยายให้เห็นภาพ
  ยกตัวอย่าง
  เปรียบเทียบ
6. ข้อใดหมายถึงคำครุ
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่ไม่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงยาว
  คำที่มีตัวสะกด + สระเสียงสั้น
7. ข้อใดเป็นการออกเสียงคำว่า " มาก " เพื่อเน้นเสียง
  คุณไปกับคุณมากด้วยหรือ
  เธอทำกับข้าวอร่อยมาก
  มากมายแบบนี้คงกินไม่หมด
  ฉันมีกระเป๋ามากแบบ
8. คำในข้อใดใช้ สระลดรูป
  คลอง
  เทอม
  พร
  แกะ
9. ข้อใดเป็นคำลหุทุกคำ
  ปิติ สงสาร
  ปะทุ มะละ
  สละ กระโดด
  ก็ น้ำตา
10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิด
  มา ออกเสียง สามัญ
  นะ ออกเสียง ตรี
  คะ ออกเสียง ตรี
  ซิ ออกเสียง โท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile