ภาษาไทย ป.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า เลข
  ภาพ
  รูป
  สาป
  เมฆ
2. “นกกางเขนร้องทุกเช้า”จากประโยคมีเสียงพยัญชนะต้นในหมู่อักษรใดมากที่สุด
  อักษรสูง
  อักษรกลาง
  อักษรต่ำ
  อักษรควบกล้ำ
3. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”คำว่า “เพื่อนบ้าน” หมายถึงข้อใด
  เพื่อนที่อยู่ใกล้บ้าน
  ประเทศที่มีดินแดนอยู่ใกล้ไทย
  ทวีปเอเชีย
  ทวีปยุโรป
4. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”ข้อใดที่ข้อความไม่ได้กล่าวถึง
  นักท่องเที่ยว
  นักธุรกิจ
  ชาวต่างชาติ
  นักศึกษา
5. คำว่า “ดี” มีรูปสระใดประสมอยู่
  ไม้ผัด และ ฟันหนู
  หยาดน้ำค้าง และ ฟันหนู
  พินทุ และ ตีนเหยียด
  พินทุ และ ฝนทอง
6. “นกกางเขนร้องทุกเช้า”คำว่า “กางเขน” ประกอบด้วยพยัญชนะต้น ในหมู่อักษรใด
  อักษรสูง และอักษรสูง
  อักษรกลาง และอักษรต่ำ
  อักษรต่ำ และอักษรกลาง
  อักษรกลาง และอักษรสูง
7. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
  การท่องเที่ยว
  ธุรกิจ
  การเมือง
  การพัฒนาประเทศ
8. “เลือกปลาดุกทำห่อหมก”คำใดอ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า หมก และ ดุก
  จันทร์
  พุธ
  ศุกร์
  เสาร์
9. “รื่นรมย์ สมอุรา” ข้อความนี้มีคำที่สะกดด้วยแม่กมกี่คำ
  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
10. “นกกางเขนร้องทุกเช้า”จากประโยค คำว่า “นก” มีพยัญชนะต้นอยู่ในหมู่อักษรใด
  อักษรสูง
  อักษรกลาง
  อักษรต่ำ
  อักษรนำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile