ภาษาไทย ป.3 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำว่า “สาป” อยู่ในมาตราตัวสะกดใด
  แม่กง
  แม่กม
  แม่กก
  แม่กบ
2. “เลือกปลาดุกทำห่อหมก”คำใดอ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนคำว่า หมก และ ดุก
  จันทร์
  พุธ
  ศุกร์
  เสาร์
3. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”คำว่า “บ้านของเรา” ตรงกับข้อใด
  ทวีปเอเชีย
  ประเทศไทย
  ประเทศกัมพูชา
  ประเทศมาเลเซีย
4. คำในข้อใดมีตัวสะกดต่างจากข้ออื่น
  น้อย
  อย่าง
  แก่ง
  ล่อง
5. “รื่นรมย์ สมอุรา” ข้อความนี้มีคำที่สะกดด้วยแม่กมกี่คำ
  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
6. ข้อใดมีตัวสะกดตรงกับคำว่า เลข
  ภาพ
  รูป
  สาป
  เมฆ
7. “ปลูกเผือก ผักกาด หญ้าแพรก” คำที่อ่านออกเสียง แม่กก มีกี่คำ
  1 คำ
  2 คำ
  3 คำ
  4 คำ
8. คำว่า “ดี” มีรูปสระใดประสมอยู่
  ไม้ผัด และ ฟันหนู
  หยาดน้ำค้าง และ ฟันหนู
  พินทุ และ ตีนเหยียด
  พินทุ และ ฝนทอง
9. “จากความสำเร็จอย่างงดงามของปีการท่องเที่ยวไทยทำให้เพื่อนบ้านของเรามองตาปริบๆ ด้วยความอิจฉา ซึ่งเพื่อนบ้าน ที่แสนดีเหล่านี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะดึงนักท่องเที่ยว นักธุรกิจเข้าบ้านตนเอง”ข้อใดที่ข้อความไม่ได้กล่าวถึง
  นักท่องเที่ยว
  นักธุรกิจ
  ชาวต่างชาติ
  นักศึกษา
10. คำว่า “ค่า” มีรูปวรรณยุกต์ และเสียงวรรณยุกต์ใด
  รูปวรรณยุกต์โท เสียงวรรณยุกต์เอก
  รูปวรรณยุกต์โท เสียงวรรณยุกต์โท
  รูปวรรณยุกต์เอก เสียงวรรณยุกต์โท
  รูปวรรณยุกต์เอก เสียงวรรณยุกต์เอก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile