ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดประเพณีในภาคต่างๆ ของไทยจึงมีความใกล้เคียงกัน
  อยู่ในประเทศเดียวกัน
  อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
  เป็นคนไทยเหมือนกัน
  นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน
2. การที่สตรีไทยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสะท้อนถึงเรื่องใด
  ผู้หญิงดูแลเรื่องการเงินดีกว่าผู้ชาย
  ผู้หญิงมีความสามารถเท่ากับผู้ชาย
  ผู้หญิงมีความสำคัญเท่ากับผู้ชาย
  ผู้หญิงได้รับความไว้วางใจมากกว่าผู้ชาย
3. ศูนย์กลางของชุมชนของไทยในอดีตอยู่ที่ใด
  ตลาด
  ลานกว้างในชุมชน
  สถานที่ราชการ
  ศาสนสถานในชุมชน
4. ทฤษฎีที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของจีนใช้หลักฐานอะไรสนับสนุน
  หนังสือหลักไทย
  เอกสารทางประวัติศาสตร์
  ฮีโมโกบิน อี ในเลือด
  โครงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณ
5. เหตุใดทฤษฎีที่ว่าชนชาติไทยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตจึงยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งที่มีการพบโครงกระดูกและเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณในไทย
  บริเวณที่พบอยู่ห่างไกลจากแหล่งที่ตั้งชุมชนในปัจจุบัน
  เครื่องใช้ที่พบไม่เหมือนกับเครื่องใช้ของคนไทยในปัจจุบัน
  โครงกระดูกที่พบไม่มีลักษณะที่เหมือนกับคนไทยในปัจจุบัน
  ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าโครงกระดูกและเครื่องใช้ที่พบเป็นของชนชาติไทย
6. พระราชพงศาวดารมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องใด
  สถาบันกษัตริย์
  พระพุทธศาสนา
  สงครามกับอาณาจักรอื่น
  ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
7. ปัจจัยใดที่ช่วยสนับสนุนการก่อการของคณะราษฎร
  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ
  การคุกคามของต่างชาติ
  พระมหากษัตริย์อ่อนแอ
  ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติ
8. กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางภูมิปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด
  ผลิตฝนเทียม
  ผลิตกระแสไฟฟ้า
  จัดสรรน้ำให้พื้นที่เกษตรกรรม
  บำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำดีและนำกลับมาใช้ใหม่
9. การปฏิรูปการปกครองมีจุดประสงค์สำคัญในเรื่องใด
  ลดค่าใช้จ่ายของรัฐ
  การรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง
  กระจายอำนาจการปกครอง
  ป้องกันการรุกรานของต่างชาติ
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสด็จประพาสต้น
  ประหยัดรายจ่าย
  ทราบความเป็นอยู่ของราษฎร
  ได้พูดคุยอย่างใกล้ชิดกับราษฎร
  ทราบการทำงานของข้าราชการท้องถิ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile