แนวสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าเพื่อนของนักเรียนมาชวนไปเที่ยวในขณะที่นักเรียนกำลังดูหนังสือสอบนักเรียนไม่ไปสถานการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคของการสื่อสารในด้านใด
  สาร
  สื่อ
  ผู้สื่อสาร ผู้รับสาร
  กาลเทศะ
2. ข้อใดเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิผลมากขึ้น
  การฝึกฝน
  ความจริงใจ
  กาลเทศะ
  สถานการณ์
3. “ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามในหนังสือที่มีไปถึงผู้ปกครองของนักเรียน” จากข้อความต่อไปนี้สิ่งใดเป็นตัวสาร
  หนังสือ
  นักเรียน
  ผู้ปกครอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
4. ผู้รับสารเกิดความรู้สึกในข้อใด ถ้าผู้ส่งสารแต่งกายสุภาพ
  นิยม
  เชื่อถือ
  ยำเกรง
  ชื่นชม
5. องค์ประกอบที่ทำให้การใช้ภาษาในการสื่อสารต่างกันออกไปได้แก่ข้อใด
  สาร
  วุฒิ
  ฐานะการเงิน
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
6. ข้อใดเป็นสำนวนการประพันธ์
  ต่อคำถามของผู้สื่อข่าว ท่านรองเปิดเผยว่า...
  สองโจรบุกกระหน่ำร้านทองที่สะพานดำ
  ร่างเล็กผอมบางจนเห็นกระดูกไหปลาร้า
  การจัดการประกวดภาพเขียนครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ ๒
7. ข้อใดจัดเป็นสาร
  จดหมาย
  ผู้ส่งจดหมาย
  ข้อความในจดหมาย
  ผู้เขียนจดหมาย
8. ข้อใดเป็นสำนวนภาษาสามัญ
  ณ ที่แห่งหนึ่งอยู่ในราวกลางหุบเขา ไม่สู้ห่างจากแม่น้ำน้อยนัก
  ข้าพเจ้าพบตัวเองอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่คับแคบ และอึมทึม
  แขนนั้นขาวผ่องทั้งกลมทั้งเรียว และอ่อนหยัด มือที่จับช้อนอาหารมีผิวขาวละเอียด
  งานพัฒนาเป็นงานที่ลำบาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกคน
9. ข้อใด ไม่ใช่ อวัจนภาษา
  สีหน้า
  ท่าทาง
  น้ำเสียง
  การเขียนบันทึก
10. ข้อใดเป็นสำนวนของสื่อมวลชน
  เมื่อเด็กออกมาสัมผัสโลก เด็กจะร้องลั่น
  เรื่องลานสเกตนั้น นายเฉลียวได้เปิดเผยว่าจะปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง
  ดอกไม้ในดวงใจอาจจะกระทบกระเทือนและถูกขยี้ด้วยสิ่งแวดล้อม
  สีทองที่จับขอบฟ้าอยู่เบื้องหน้าก่อให้เกิดความงดงามอ่างน่าอัศจรรย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile