สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่สะท้อนความคิดทางพระพุทธศาสนา
  แม้นกลับชาติเกิดใหม่เป็นกายคน ชื่อว่าจนแล้วจงจากกำจัดไกล
  เคยสร้างบาปเร่งทำบุญมาลบล้าง กุศลสร้างมาช่วยอำนวยผล
  ฉันเกิดมาชาตินี้ก็มีกรรม แสนระยำยุบยับด้วยอับจน
  ใครปองร้ายก็อย่าร้ายสนองตอบ ใครคิดชอบก็ควรรักสมัครสมาน
2. ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดงปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้าไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนามองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมงคลชีวิต
  ธรรมชาติแสดงให้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
  ใบไผ่ที่ร่วงหล่นแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง
  ผู้เห็นไตรลักษณ์คือผู้มีความสุขตามธรรมชาติ
3. ข้อใดเป็นสาเหตุให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์เรื่องพระครูวัดฉลอง
  “เกียรติคุณของท่านพระครูวัดฉลองแพร่หลาย จนนับถือกันไปทั่วหัวเมืองทางทะเลตะวันตก”
  “การที่คนปิดทองท่านพระครูวัดฉลอง เป็นแรกที่จะเกิดประเพณีปิดทองคนเป็นๆ”
  “ที่ชาวฉลองรบชนะพวกจีน เพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคม ก็นับถือกันเป็นอย่างผู้วิเศษทั่วทั้งจังหวัด”
  “พิเคราะห์ตามเรื่องประวัติ เห็นควรนับว่าพระครูวิสุทธิวงศาจารย์ (แซ่ม) วัดฉลองเป็นอัจฉริยบุคคลได้คนหนึ่ง”
4. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “คำยอยกย่องเที้ยร
  1
  นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน
  แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ
  อันมนุษย์หาสุดแก่ใครไม่ มันกลับกลอกนอกในเป็นหนักหนา
5. ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
  สองมือเฮามีแฮง เสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีศานสิ้น อย่าซุด, สู้ด้วยสองแขน
  โซ่ประตูตรึงผูกถูกกระชาก เสียงแห่งความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่สว่างวาบแปลบพร่ามาไรไร ก็รู้ได้ว่าทางยังพอมี
  ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแค้น เปิปข้าวทุกคราวแค่นความขื่นขมเหงื่อภูรินตากูแล้งน้ำแห้งตรม แม้ทุกข์ถมจักหยัดยืนคืนค่าคน
6. ข้อความต่อไปนี้ให้ข้อคิดในเรื่องใดชัดเจนที่สุด“สังเวชวัดธารมาที่อาศัย
  แสนวิตกมาตามแควกระแสสาย”
  2
  เงินทองทำให้เกิดทุกข์
  เงินทองซื้อความสุขไม่ได้
7. ข้อใดไม่แสดงคุณธรรม
  คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน
  ขุนสามชนขับม้าหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพ่ายจแจ๋ (น)
  กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู
  พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังกูบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม
8. สารในข้อใดไม่เป็นคติในการเลือกคบคน
  สกุลหงส์พงศ์ประยูรสกุลสูง อย่าฝ่าฝูงกาพาลหวานปนขมสกุลกาพาอับให้กลับจม อย่านิยมยินดีจะมีคาว
  อันคนดีมีศีลสัตย์สันทัดเที่ยง ช่วยชุบเลี้ยงชูเชิดให้เฉิดฉายเอาไว้ใช้ใกล้ชิดไม่คิดร้าย เขารักตายด้วยได้ด้วยใจตรง
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง

9. ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด“เมื่อเมือคนคั่งคักด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยคำเหมือนกรวดหินเหมือนสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”
  โกรธแค้น
  สมเพช
  ท้อแท้
  อนาถใจ
10. คำประพันธ์ต่อไปนี้กล่าวถึงศิลปะของคนไทยในด้านใด “แสงโสมแสงแก้วส่อง สุริยฉายอร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้าอุณหิสวิจิตรราย ปัทมราช แลฤาเจ็ดอุรุดเรียบหน้า ผกเกล้าเกลื่อนหงอน”
  การแต่งกาย
  การวาดภาพ
  การแกะสลัก
  การก่อสร้าง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile