สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาไทย(2546) ชุดที่5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่แสดงคุณธรรม
  คนในเมืองสุโขทัยนี้มักทาน มักทรงศีล มักโอยทาน
  ขุนสามชนขับม้าหัวขวา ขุนสามชนเกลื่อนเข้าไพร่ฟ้าหน้าใสพ่อกู หนีญญ่ายพ่ายจแจ๋ (น)
  กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวานอันใดกินอร่อยดี กูเอามาแก่พ่อกู
  พ่อกูตายยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กูดังกูบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตายจึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม
2. ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด“เมื่อเมือคนคั่งคักด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยคำเหมือนกรวดหินเหมือนสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”
  โกรธแค้น
  สมเพช
  ท้อแท้
  อนาถใจ
3. ข้อใดมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคำประพัน์ต่อไปนี้ “มล้างเกลศเลศคล้ำในน้ำใจ ให้ผ่องใสสิ้นขุ่นจึงบุญแรง”
  จิตใจมิหมองหม่น สุขะดลนิรันดร์กาล
  กอบกรรมะอันไร้ ทุษะกลั้วและมัวมล
  เพียรเผากิเลสล้าง มละโทษะยายี
  ไร้โศกธุลีสูญ และสบายบ่มัวมล
4. ข้อใดมีน้ำเสียงต่างจากข้ออื่น
  จากแรงมาเป็นรวง ระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ
  สองมือเฮามีแฮง เสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีศานสิ้น อย่าซุด, สู้ด้วยสองแขน
  โซ่ประตูตรึงผูกถูกกระชาก เสียงแห่งความทุกข์ยากก็ยิ่งใหญ่สว่างวาบแปลบพร่ามาไรไร ก็รู้ได้ว่าทางยังพอมี
  ลมประสานเสียงแคนว่าแค่นแค้น เปิปข้าวทุกคราวแค่นความขื่นขมเหงื่อภูรินตากูแล้งน้ำแห้งตรม แม้ทุกข์ถมจักหยัดยืนคืนค่าคน
5. ข้อใดแสดงอารมณ์ต่างจากข้ออื่น
  สายหยุดหยุดกลิ่นฟุ้ง ยามสายสายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
  สายหยุดพุทธชาด บานเกลื่อนกลาดดาษดาไปนึกน้องกรองมาลัย วางให้พี่ข้างที่นอน
  สายหยุดหยุดกลิ่นอาย ฤาหายหอมจอมเสน่หาสามวันจากกานดา ทิ้งวิญญาณไว้ให้นาง
  สายหยุดหยุดเสน่หา แก้วกานดามาห่างหายร้อยเล่ห์เพทุบาย ตราบชีพวายไม่หวนคืน
6. ข้อใดสะท้อนทรรศนะของผู้พูดข้อความต่อไปนี้“แม้นว่าระดูจรกา งามเหมือนวิหยาสะกำนี้จะมิได้ร้อนรนด้วยปนศักดิ์ น่ารักรูปทรงส่งศรี”
  ไม่ถือเรื่องชั้นวรรณะ
  ไม่ถือเรื่องยศศักดิ์
  รูปสมบัติสำคัญกว่าฐานะ
  รูปสมบัติแสดงให้เห็นคุณความดีของคน
7. ข้อใดเป็นความเชื่อที่ไม่สอดคล้องกับหลักเหตุผล
  อนึ่งวิชาอาคมถมถนำ เวลาค่ำควรคิดเป็นนิจศีล
  อนึ่งไปไหนได้พบอสกซาก อย่าออกปากทักทายร้ายนักหนา
  อนึ่งเขฬะอย่าถ่มเมื่อลมพัด ไปถูกสัตว์เสื่อมมนตร์ดลคาถา
  อนึ่งอย่าไปใต้ช่องคลองตะพาน อย่าลอดร้านฟักแฟงแรงราคี
8. ข้อใดไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในคำประพันธ์ต่อไปนี้ “คำยอยกย่องเที้ยร
  1
  นี่หรือรักจะมิน่าเป็นราคิน
  แต่ชื่อดินเจียวยังกลายเป็นหลายคำ
  อันมนุษย์หาสุดแก่ใครไม่ มันกลับกลอกนอกในเป็นหนักหนา
9. ข้อใดเป็นสารสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ “เปรมปรีดิ์ที่ไผ่ฟ้อน ลมดงปลิวลิ่วใบลอยลง ต่อหน้าไตรลักษณ์นั่นคือมง- คลคู่ คิดนามองทั่วถึงพึงกล้า แจ่มจ้าพุทธธรรม”
  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นมงคลชีวิต
  ธรรมชาติแสดงให้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา
  ใบไผ่ที่ร่วงหล่นแสดงให้เห็นความเป็นอนิจจัง
  ผู้เห็นไตรลักษณ์คือผู้มีความสุขตามธรรมชาติ
10. สารในข้อใดไม่เป็นคติในการเลือกคบคน
  สกุลหงส์พงศ์ประยูรสกุลสูง อย่าฝ่าฝูงกาพาลหวานปนขมสกุลกาพาอับให้กลับจม อย่านิยมยินดีจะมีคาว
  อันคนดีมีศีลสัตย์สันทัดเที่ยง ช่วยชุบเลี้ยงชูเชิดให้เฉิดฉายเอาไว้ใช้ใกล้ชิดไม่คิดร้าย เขารักตายด้วยได้ด้วยใจตรง
  สตรีหึงหนึ่งแพศยาหญิง

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile