แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกโดยย่อตรงตามข้อใด
  สปช.
  ส.ส.
  ส.ว.
  สนช.
2. สืบ นาคะเสถียร เขาอุทิศทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของเขาไว้ด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้ง จากข้อความ ดังกล่าวป่าห้วยขาแข้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
  อุดรธานี
  โคราช
  อุทัยธานี
  เชียงใหม่
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อความเข้าใจในชีวิตประวัน ตรงกับสมรรถนะเด็กไทยในข้อใด4
  Collaboration, Teamwork and Leadership
  Higher-order Thinking Skills and Innovation
  Life Skills and Personal Growth
  English for Communication
4. เลขาธิการคุรุสภา ตรงกับข้อใด
  นางวัฒนาพร ระงับทุกข์
  นายไพบูรย์ เสียงก้อง
  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
5. วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันใด
  วันที 24 กันยายน
  วันพยาบาลแห่งชาติ
  วันมหิดล
  ถูกทั้ง ข้อ 1 ,3
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดให้มีผลใช้บังคับใช้ในกี่วัน
  30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  60 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  90 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
  120วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
8. ดาวหางที่โคจรเข้ามาใกล้โลกและใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบ 6 ปี ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ตรงกับข้อใด
  ดาวหางนีออน
  ดาวหางจีแซด
  ดาวหางอันตรอน
  ดาวหางเมกะ
9. เอเชียนเกมส์ 2018 เหรียญทองแรกของไทย
  เปตองหญิง
  ยกน้ำหนักหญิง
  เทควันโดพุมเซ่
  มวยสากล
10. สมรรถนะหลัก เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของสำนักงานเลขาธิการสภากรศึกษา มีกี่สมรรถนะ
  5 สมรรถนะหลัก
  6 สมรรถนะหลัก
  7 สมรรถนะหลัก
  10 สมรรถนะหลัก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile