แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน 2562

,แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ยูเอ็นประกาศ ประเทศที่ "น่าอับอาย" ซึ่งเป็นประเทศที่ข่มขู่หรือตอบโต้ประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้านสิทธิ มนุษยชน ด้วยการฆ่า ทรมาน และจับกุมตัว ซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศ
  36 ประเทศ
  37 ประเทศ
  38 ประเทศ
  39 ประเทศ
2. สืบ นาคะเสถียร เขาอุทิศทั้งชีวิต และจิตวิญญาณของเขาไว้ด้วยเสียงปืนที่ลั่นขึ้นกลางป่าห้วยขาแข้ง จากข้อความ ดังกล่าวป่าห้วยขาแข้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด
  อุดรธานี
  โคราช
  อุทัยธานี
  เชียงใหม่
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มีกี่มาตรา
  74 มาตรา
  123 มาตรา
  178 มาตรา
  225 มาตรา
4. วันสืบ นาคะเสถียร ตรงกับวันใด
  1 กันยายน 2561
  3 กันยายน 2561
  15 กันยายน 2561
  16 กันยายน 2561
5. ภาคใดที่มีจำนวน ส.ส. มากที่สุดถึง 116 คน
  ภาคเหนือ
  ภาคใต้
  ภาคกลาง
  ภาคอีสาน
6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน 10 ฉบับ ฉบับใดเป็นฉบับที่ประกาศในราชกิจานุเบกษาเป็นฉบับ ล่าสุด
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 256
  ถูกทั้งข้อ 2,3
7. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียกโดยย่อตรงตามข้อใด
  สปช.
  ส.ส.
  ส.ว.
  สนช.
8. วันคล้ายวันสวรรคต ของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันใด
  วันที 24 กันยายน
  วันพยาบาลแห่งชาติ
  วันมหิดล
  ถูกทั้ง ข้อ 1 ,3
9. สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ 2018 ประเทศใดได้รับจ านวนเหรียญรางวัลมากที่สุด
  ญี่ปุ่น
  เกาหลีใต้
  จีน
  อินโดนีเซีย
10. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ รัฐบาลจะจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ โดยรายได้ มากกว่า 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินเดือนละกี่บาท
  50 บาท
  200 บาท
  250 บาท
  300 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile