พลังงานลม

,91699 คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นตัวรับพลังงานลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลในการขับเคลื่อนเพลาแกนหมุน(rotor)ของใบพัด
  ใบพัด
  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  ห้องส่งกำลัง
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
2. สาเหตุหลักของการเกิดลมคือข้อใด
  ดาวอังคาร
  ดวงจันทร์
  ดวงอาทิตย์
  ดาวศุกร์
3. ประเทศไทยมีการใช้พลังงานลมอยู่ที่ข้อใด
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดพังงา
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จังหวัดกระบี่
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของกังหันลมเพื่อการสูบน้ำ
  ปั้มน้ำ
  แกนคอหมุนรับทิศทางลม
  ก้านชัก
  ชุดแพนหาง
5. ข้อใดกล่าวผิด
  กังหันลมทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสายตา
  สาเหตุการตายของนกบางส่วนเกิดจากการบินชนกังหันลมที่กำลังหมุนอยู่
  เสียงของกังหันลมเกิดมลพิษทางเสียงมาก
  การทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
6. ข้อใดคือหน้าที่ของวงจรอิเลคทรอนิคส์ Step-Up Switching Regulator ( DC to DC Converter )
  เพิ่มแรงลม
  เพิ่มแรงดันกระแส ไฟฟ้าให้สูงขึ้นและควมคุมแรงดันกระแสไฟฟ้าไม่ให้สูงเกิน
  ช่วยในการเก็บประจุไฟฟ้า
  ประหยัดค่าไฟ
7. ข้อใดทำหน้าที่รับแรงชักขึ้นลงในแนวดิ่งจากเฟืองขับที่อยู่ในตัวเรือน เพื่อทำหน้าที่ปั้มอัดกระบอกสูบน้ำ
  ใบพัด
  ชุดแพนหาง
  ก้านชักทำด้วยเหล็กกลมตัน
  ปั้มน้ำ
8. ประเทศในแถบเอเชียที่พบว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพและวิวัฒนาการด้านพลังงานลมมากที่สุดคือข้อใด
  อินเดีย
  เปอร์เซีย
  จีน
  ทิเบต
9. ข้อใดกล่าวผิด
  ลมภูเขาจะพัดจากสันเขาลงไปสู่หุบเขาในตอนกลางคืน
  ลมหุบเขาจะพัดจากหุบเขาขึ้นไปสู่สันเขาโดยเกิดขึ้นในตอนกลางคืนเช่นกัน
  ลมบกเกิดในเวลากลางคืน
  ลมทะเลจะเกิดในตอนกลางวัน
10. ข้อใดเป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนตั้งฉากกับทิศทางของลม
  กังหันลมแบบความเร็วไม่คงที่
  กังหันลมแบบความเร็วคงที่
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวตั้ง
  กังหันลมที่มีแกนเพลาอยู่ในแนวนอน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile