จำนวนเชิงซ้อน [ กำลังสอง z2 ]

จำนวนเชิงซ้อน2 ],แบบทดสอบเรื่องกำลังสองของจำนวนเชิงซ้อน โดย ครูพิมพ์ กัมหาวงศ์ บ้านดุงวิทยา อุดรธานี,คณิตศาสตร์ม.5, จำนวนเชิงซ้อน, กำลังสอง > คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. (-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  4
  -4
  4i
  -4i
2. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
3. (2,1)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (3,4)
  (4,1)
  (-3,4)
  (4,3)
4. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
5. (3-i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+i
  9-i
  8+6i
  8-6i
6. (-1+2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  -3-4i
  3+4i
  3-4i
  1-4i
7. (0,-4)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (16,0)
  (0,-16)
  (-16,0)
  (0,16)
8. (3-2i)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  9+4i
  5-12i
  5+12i
  9-4i
9. (-1,3)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (1,9)
  (10,-6)
  (-8,-6)
  (10,6)
10. (3,-2)2 มีค่าตรงกับข้อใด
  (5,-12)
  (9,4)
  (13,-12)
  (5,12)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS