พืชผักสวนครัว

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขั้นตอนเเรกก่อนย้ายต้นกล้า คือข้อใด
  ใส่ปุ๋ย
  พรวนดิน
  รดน้ำให้ชุ่ม
  ทำเพิงบังเเดด
2. การเตรียมดินโดยขุดพลิกดินด้านล่างขึ้นมาตาก ทำเพื่ออะไร
  เพื่อสะดวกในการยกร่องเเปลงผัก
  เพื่อให้พรวนดินได้ง่ายขึ้น
  เพื่อตากให้ดินเเห้งเเข็ง
  เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน
3. การเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัว ควรทำในเวลาใด
  เช้าเเละเที่ยง
  เที่ยงเเละเย็น
  บ่ายเเละเย็น
  เช้าเเละเย็น
4. ข้อใดควรทำอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะอาจจะทำให้พืชได้รับอันตรายได้
  ตักดิน
  ขุดหลุม
  เกลี่ยดิน
  พรวนคิน
5. ผักข้อใดที่นำใบเเละลำต้นมาเป็นอาหาร
  มะเขือเทศ
  ผักกาดขาว
  กระชาย
  มะรุม
6. ข้อใดไม่ใช่พืชส่วนครัวที่ใช้ใบเป็นอาหาร
  ผักคะน้า
  โหระพา
  ผักบุ้ง
  บวบ
7. ขั้นตอนเเรกของการนำเครื่องมือเกษตรไปใช้ คือข้อใด
  ตรวจสภาพความเรียบร้อย
  ทาน้ำมันป้องกันสนิม
  ศึกษาวิธีใช้
  ล้างให้สะอาด
8. คำว่า เเตงกวา ใช้อะไรเป็นอาหาร
  ใช้ผลเป็นอาหาร
  ใช้ดอกเป็นอาหาร
  ใช้ฝักเป็นอาหาร
  ใช้หัวหรือรากที่อยู่ใต้ดินเป็นอาหาร
9. การตัดใบที่หน่อหรือหัวของพืชก่อนนำไปปลูก มีผลดีอย่างไร
  ป้องกันหนอนกัดติดใบ
  ป้องกันการคายน้ำของพืช
  ทำให้พืชเจริญงอกงามได้ดี
  ทำให้พืชเเตกใบใหม่ได้เร็วขึ้น
10. ข้อใดเป็นพืชสวนครัวที่ใช้เมล็ดปลูก
  ผักกาดขาว
  กระเทียม
  หัวหอม
  ข่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile