แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หน่วยประมวลผลกลาง หรือเรียกอีกชื่อว่า
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  ไมโครชิป
  ไมโครโปรเซสเซอร์
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
2. คอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่สามารถใช้งานได้คนเดียว
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
3. อุปกรณ์ในข้อใดที่ไม่ใช่หน่วยความจำสำรอง
  แผ่นซีดี
  แผ่นดิสก์
  รอม (RAM)
  แฟลชไดรฟ์
4. บุคคลในข้อใดได้ชื่อว่า บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
  ชาร์ลส แบบเบจ
  ชาร์ล ดาวิน
  อริสโตเติล
  เจ เพรสเพอร์
5. ข้อใดไม่จัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
  เมาส์
  ซีพียู
  สแกนเนอร์
  แผงแป้นอักขระ
6. ข้อใดไม่จัดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูล
  เมาส์
  ซีพียู
  สแกนเนอร์
  แผงแป้นอักขระ
7. คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใด
  นาฬิกา
  เครื่องคำนวณ
  เครื่องพิมพ์ดีด
  วิทยุทรานซิสเตอร์
8. คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใด
  นาฬิกา
  เครื่องคำนวณ
  เครื่องพิมพ์ดีด
  วิทยุทรานซิสเตอร์
9. ถ้าข้อมูลที่รับเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปของเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงข้อมูล คือข้อใด
  กล้องดิจิตอล-ลำโพง
  เมาส์-จอภาพ
  สแกนเนอร์-จอภาพ
  ไมโครโฟน-ลำโพง
10. ธนาคารมักจะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด ในการเก็บข้อมูล
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile