แบบทดสอบ เรื่องหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ ป.4

,คำชี้แจง คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดจัดอยู่ในส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง
  อุปกรณ์รับข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
  เครื่องแสดงผลทางหน้าจอ
  หน่วยควบคุม (Control Unit)
2. ข้อใดจัดอยู่ในส่วนประกอบของหน่วยประมวลผลกลาง
  อุปกรณ์รับข้อมูล
  อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
  เครื่องแสดงผลทางหน้าจอ
  หน่วยควบคุม (Control Unit)
3. บุคคลในข้อใดได้ชื่อว่า บิดาแห่งคอมพิวเตอร์
  ชาร์ลส แบบเบจ
  ชาร์ล ดาวิน
  อริสโตเติล
  เจ เพรสเพอร์
4. หน่วยประมวลผลกลาง หรือเรียกอีกชื่อว่า
  ไมโครคอมพิวเตอร์
  ไมโครชิป
  ไมโครโปรเซสเซอร์
  ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
5. ธนาคารมักจะใช้คอมพิวเตอร์ประเภทใด ในการเก็บข้อมูล
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
6. ข้อใดคือ หน่วยแสดงผล
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  แผ่นดิสก์
  จอภาพ
7. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
  แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
  กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
  กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ลำโพง
8. ข้อใดเป็นลักษณะของหน่วยความจำแรม (RAM)
  เก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูล เพื่อนำไปประมวลผล
  เขียนหรือบันทึกตำสั่งได้เพียงครั้งเดียว
  เก็บโปรแกรมคำสั่งไว้อย่างถาวร
  อ่านข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว
9. คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งใด
  นาฬิกา
  เครื่องคำนวณ
  เครื่องพิมพ์ดีด
  วิทยุทรานซิสเตอร์
10. คอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่สามารถใช้งานได้คนเดียว
  ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์
  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
  มินิคอมพิวเตอร์
  ไมโครคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile