กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำเอกโทษ
  กระจงกระจิดหน้า
  เอ็นดู
  ลางลิงหูลิงลิง
  หลอกขู้
2. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ดีเด่นด้านโวหารใด
  บรรยายโวหาร
  อุปมาโวหาร
  สาธกโวหาร
  พรรณนาโวหาร
3. ข้อใดบรรยายให้เห็นธรรมชาติของพืช ได้ดีที่สุด
  จอกสร่ายกินไคลคลา เชยหมู่
  ตามคู่มาคล้ายคล้าย ผุดให้เห็นตัว
  รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ
  ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน
4. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบทพระนิพนธ์ของใคร
  เจ้าฟ้ากุ้ง
  สุนทรภู่
  พระเจ้ามณเฑียรทอง
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
5. ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
  กระจง กระจ้อย
  กระจ้อย กระจิด
  กระจง กระจิด
  กระจง กระจ้อย กระจิด
6. คำประพันธ์ในข้อใดอ่านแล้วเกิดความสนุกสนาน เบิกบานใจ
  นกแก้วเจ้าเสียงใส
  คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา
  กระต่ายหลายพงศ์พรรค์
  เต้นชมจันทร์หันตัวตาม
7. ในการเสด็จทางชลมารค ชลมารค หมายถึงอะไร
  ทางบก
  ทางน้ำ
  ทางอากาศ
  ครึ่งบกครึ่งน้ำ
8. ชื่อใดมีชื่อปลาอยู่มากที่สุด
  เทโพแลเทพา
  ตะเพียนกาพาพวกจร
  อ้ายบ้า ปลาสลุมพร
  ผักพร้าเพรี้ยแลหนวดพราหมณ์
9. ข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
  ยูงทองย่องเยื้องย่าง
  รำฉวาง
  รายร่ายฟ่ายเฟื่องหาง
  เฉิดหน้า
10. ฝูงช้างสล้างใหญ่น้อย พังทลาย
ทอกโทนพินายหลาย ล่ำถ้วน
ทองแดงเผือกเนียมราย ในเหล่า
ลงท่าน้ำดำป้วน เล่นร้องฮูมแปร๋น
ในโคลงบทนี้มีช้างทั้งหมดกี่ชนิด
  5 ชนิด
  6 ชนิด
  7 ชนิด
  8 ชนิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile