กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีความหมายเหมือนกัน
  กระจง
  กระจ้อย
  กระจ้อย
  กระจิด
2. ชื่อใดมีชื่อปลาอยู่มากที่สุด
  เทโพแลเทพา
  ตะเพียนกาพาพวกจร
  อ้ายบ้า ปลาสลุมพร
  ผักพร้าเพรี้ยแลหนวดพราหมณ์
3. “ยูงทองย่องเยื้องย่าง รำรางชางช่างฟ่ายหาง” บทข้างต้นกล่าวถึงสัตว์ชนิดใด
  นกขุนทอง
  นกเขา
  นกยูง
  นกแก้ว
4. ข้อใดเป็นคำเอกโทษ
  กระจงกระจิดหน้า
  เอ็นดู
  ลางลิงหูลิงลิง
  หลอกขู้
5. “ในการเสด็จทางชลมารค” ชลมารค หมายถึงอะไร
  ทางบก
  ทางน้ำ
  ทางอากาศ
  ครึ่งบกครึ่งน้ำ
6. ข้อใดสื่อถึงจินตภาพความเคลื่อนไหว
  ไก่ฟ้าอ้าสดแสง
  หัวสุกแดงแกงเดือยแนม
  ลิงไต่กระไดลิง
  ลิงโลดคว้าประสาลิง
7. ข้อใดมีความหมายต่างจากพวก
  สัตวา
  พินาย
  ทอก
  เนียม
8. “ฝูงช้างสล้างใหญ่น้อย

  ทอกโทนพินายหลาย
  ล่ำถ้วน

9. กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง เป็นบทพระนิพนธ์ของใคร
  เจ้าฟ้ากุ้ง
  สุนทรภู่
  พระเจ้ามณเฑียรทอง
  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
10. คำประพันธ์ในข้อใดอ่านแล้วเกิดความสนุกสนาน เบิกบานใจ
  นกแก้วเจ้าเสียงใส
  คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา
  กระต่ายหลายพงศ์พรรค์
  เต้นชมจันทร์หันตัวตาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile