คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปัจจุบันมานะอายุมากกว่ามานพอยู่ 18 ปี และผลคูณของอายุทั้งสอง เป็น 4 เท่าของผลคูณของอายุทั้งสองคนเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมานะและมานพมีอายุรวมกันกี่ปี
  76
  78
  80
  82
2. A คือ เลขจำนวนหนึ่ง ถูกหารด้วย 3, 4 และ 5 แล้วเหลือเศษ 2, 3, 4 ตามลำดับB คือ ค.ร.น. ของ 0.25, 0.30, 0.50จงหา A-B = ?
  59
  58.125
  58
  57.5
3. ถังใบหนึ่งมีท่อน้ำ 2 ชนิด ถ้าไขท่อน้ำที่ 1 น้ำจะเข้าเต็มถังในเวลา 10 นาที แต่ถ้าไขท่อน้ำที่ 2 น้ำจะออกหมดในเวลา 15 นาที ดังนั้นถ้าถังว่างอยู่และเปิดท่อทั้งสองพร้อมกันแล้วน้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที
  20
  25
  30
  40
4. เขียน 15,790,000,000,000,000,000,000 ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ เมื่อ 0.1 < n < 1 แล้ว n = ?
  21
  22
  23
  24
5. เสา 3 ต้น คือ เสาA เสา B และเสา C ความสูงของเสา A กับ เสา B เท่ากับ 5 เมตร และ 7 เมตร ตามลำดับ ถ้าเสา A อยู่ห่างจาก เสา B อยู่ 3 เมตร และห่างจากเสา C อยู่ 9 เมตร โดยที่จุดยอดของเสาทั้งสามต้นอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน แล้วเสา C สูงกี่เมตร
  16
  15
  13
  11
6. กรวยตันถูกตัดด้านบนโดยระนาบที่ขนานกับฐาน ทำให้รัศมีด้านบนของรอยตัดยาว 6 ซม. ถ้ารัศมีของฐาน ยาว 8 ซม. และความสูงของฐานถึงรอยตัดเป็น 6 ซม. ปริมาตรส่วนที่เหลือและปริมาตรส่วนที่ถูกตัดออก
  3
  296 π
  216 π
  80 π
7. ภาพสไลด์ขนาด 1.5x2 ตารางเซนติเมตร เมื่อฉายบนจอภาพได้ภาพขยายที่มีพื้นที่ภาพเป็น 400 เท่า ความยาวของเส้นรอบรูปของภาพบนจอเป็นกี่เซนติเมตร
  120
  140
  160
  180
8. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 6,000 มีค่าเท่ากับเท่าใด
  19,304
  19,434
  19,344
  19,314
9. จงหาค่าของ √((2012)(2010)(2008)(2006)+ 16) ตอบในรูปจำนวนเต็ม
  4,036,081
  4,036,076
  4,036,071
  4,036,066
10. จงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดของเส้นตรง 4x + 7y = 15 และ 9x - 7y = 11 และเส้นตรงนี้ ขนานกับเส้นตรง 3x + 2y = 1
  3x + 2y = 8
  3x + 2y = 10
  3x + 2y = 6
  3x + 2y = 4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile