คณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ผลบวกของตัวประกอบทั้งหมดของ 6,000 มีค่าเท่ากับเท่าใด
  19,304
  19,434
  19,344
  19,314
2. เขียน 15,790,000,000,000,000,000,000 ในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ เมื่อ 0.1 < n < 1 แล้ว n = ?
  21
  22
  23
  24
3. สนามวงกลมมีความยาวโดยรอบ 400 เมตร ซึ่ง ก, ข และ ค ขับรถด้วยอัตราเร็ว 40, 50 และ 15 m/s ตามลำดับ หาก ก, ข, ค เริ่มขับรถรอบสนามพร้อมกัน ณ จุดเดียวกัน นานกี่นาที ทั้ง 3 คนจึงจะมาถึง
  3
  10 นาที
  20 นาที
  8/3 นาที
4. ปัจจุบันมานะอายุมากกว่ามานพอยู่ 18 ปี และผลคูณของอายุทั้งสอง เป็น 4 เท่าของผลคูณของอายุทั้งสองคนเมื่อ 18 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมานะและมานพมีอายุรวมกันกี่ปี
  76
  78
  80
  82
5. เส้นตรงที่ผ่านจุด (-2, 4) และ (3, 3) กับเส้นตรงที่ผ่านจุด (1, -2) และ (6, 5) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  ขนานกัน
  ตั้งฉากกัน
  ซ้อนทับกันสนิท
  ตัดกัน
6. มีน้ำส้ม 56 ลิตร เททิ้งไป 8 ลิตร แล้วเติมน้ำมะม่วงแทน 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน เททิ้ง 8 ลิตร อีกครั้ง แล้วเติมน้ำมะม่วงอีก 8 ลิตร เขย่าให้เข้ากัน ถามว่าอัตราส่วนของน้ำมะม่วงต่อน้ำส้มในของผสมสุดท้ายเป็นเท่าไร
  18:30
  15:25
  10:45
  13:38
7. ถังใบหนึ่งมีท่อน้ำ 2 ชนิด ถ้าไขท่อน้ำที่ 1 น้ำจะเข้าเต็มถังในเวลา 10 นาที แต่ถ้าไขท่อน้ำที่ 2 น้ำจะออกหมดในเวลา 15 นาที ดังนั้นถ้าถังว่างอยู่และเปิดท่อทั้งสองพร้อมกันแล้วน้ำจะเต็มถังในเวลากี่นาที
  20
  25
  30
  40
8. A คือ เลขจำนวนหนึ่ง ถูกหารด้วย 3, 4 และ 5 แล้วเหลือเศษ 2, 3, 4 ตามลำดับB คือ ค.ร.น. ของ 0.25, 0.30, 0.50จงหา A-B = ?
  59
  58.125
  58
  57.5
9. จงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุดตัดของเส้นตรง 4x + 7y = 15 และ 9x - 7y = 11 และเส้นตรงนี้ ขนานกับเส้นตรง 3x + 2y = 1
  3x + 2y = 8
  3x + 2y = 10
  3x + 2y = 6
  3x + 2y = 4
10. ภาพสไลด์ขนาด 1.5x2 ตารางเซนติเมตร เมื่อฉายบนจอภาพได้ภาพขยายที่มีพื้นที่ภาพเป็น 400 เท่า ความยาวของเส้นรอบรูปของภาพบนจอเป็นกี่เซนติเมตร
  120
  140
  160
  180
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile