ระบบกลไกมนุษย์

,ระบบกลไกมนุษย์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อวัยวะใดสามารถผลิตได้ทั้งน้ำย่อย และฮอร์โมน
  ตับอ่อน
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน และลำไส้เล็ก
2. ส่วนประกอบของเลือดที่มีปริมาณมากที่สุด คือ
  เม็ดเลือดแดง
  เม็ดเลือดขาว
  ฮีโมโกบิล
  น้ำ
3. การลำเลียงสารอาหารในเส้นเลือด เป็นหน้าที่ของ
  เม็ดเลือดขาว และเพลตเลต
  พลาสมา
  พลาสมา และเพลตเลต
  เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว
4. เลือดในเส้นเวนไหลเวียนได้โดยอาศัยวิธีการใด
  การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเวน
  ก ข และ ค รวมกัน
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเวน
5. ฟันชนิดใดที่ไม่มีในฟันน้ำนม
  ฟันกรามหลัง
  ฟันตัด
  ฟันกรามหน้า
  ฟันฉีก
6. เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้ในการวัดชีพจร
  capillary
  veins
  ถูกทุกข้อ
  artery
7. เอนไซม์(enzyme)เป็นสารประกอบประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  เกลือแร่
  โปรตีน
8. สารซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยอาหาร เรียกว่าอะไร
  กรดอะมิโน
  กลูโคส
  เป็ปโตน
  เอนไซม์
9. ในขณะนอนในพื้นราบ แรงดันเลือดภายในเวน(veins) จะต่ำสุดที่บริเวณ
  สมอง
  ปลายเท้า
  หน้าตา
  เท่ากันหมดทุกแห่ง
10. สิ่งที่ถูกย่อยสลายได้ดีในน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารคน คือ
  เผือก
  ปลา
  เนย
  น้ำผึ้ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile