เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การออกแบบส่วนประกอบหลักของเว็บเพจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  ส่วนเนื้อหา
  ส่วนหัว ส่วนท้าย
  ส่วนหัว ส่วนเนื้อหา และส่วนท้าย
  ส่วนข้าง ส่วนท้าย และส่วนหัว
2. การใช้กราฟิกตกแต่งเว็บเพจมากจนเกินไปจะเกิดผลอย่างไร
  สวยงาม
  น่าสนใจ
  เว็บเพจโหลดได้ช้า
  ตื่นเต้นและเร้าใจ
3. "การออบแบบเว็บไซต์ให้มีลักษณะที่สร้างความรู้สึก เย็นสบาย ช่วยผ่อนคลายความเครียด ให้ความรู้สึกสงบ ร่มรื่น สุขุม เยือกเย็น และเป็นธรรมชาติ" ควรเลือกใช้สีตามข้อใด
  สีฟ้า
  สีม่วง
  สีเขียว
  สีเหลือง
4. โฮมเพจ (Home page) คือส่วนใดของเว็บไซต์
  แฟ้มข้อมูลของเว็บไซต์
  หน้าแรกของเว็บไซต์
  ส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์
  เอกสารแต่ละหน้าของเว็บไซต์
5. การออกแบบที่เน้นสีสันของภาพกราฟิกและมัลติมีเดียเพื่อดึงดูดความสนใจเหมาะสมกับบุคคลวัยใดมากที่สุด
  วัยรุ่น
  วัยชรา
  วัยทารก
  วัยผู้ใหญ่
6. โลโก้ (Logo) ควรวางอยู่ส่วนใดของหน้าโฮมเพจ
  ส่วนข้าง (Slide Bar)
  ส่วนหัว (Page Head)
  ส่วนท้าย (Page Footer)
  ส่วนของเนื้อหา (Page Body)
7. การออกแบบขนาดของเว็บเพจให้พอดีกับหน้าจอที่นิยมใช้มากที่สุดคือข้อใด
  800x600
  1024x768
  1080x800
  1280x1024
8. "Web Master" คือบุคลากรใด
  ผู้ออกแบบลักษณะหน้าตาท้้งหมดของเว็บไซต์
  นักเขียนและบรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหาของเว็บไซต์
  ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ในการรวมหรืออาจจะมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทั้งหมด
  นักเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์
9. วัตถุประสงค์หลักของการสร้างเว็บไซต์คืออะไร
  การนำเสนอข้อมูล
  โต้ตอบกับผู้ชมเมื่อเข้ามาชมเว็บไซต์
  การอัพโหลดสู่อินเทอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่
  การปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
10. ลักษณะระบบเนวิเกชั่น (Navigation) ที่ดีเป็นอย่างไร
  มีจำนวนรายการมาก
  ต้องศึกษาก่อนการใช้งาน
  เป็นระบบที่สับสนและกลับไปกลับมา
  อยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงง่าย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile