เทคโนโลยีสารสนเทศ

,แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบเก็บคะแนน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เทคโนโลยีใดถูกนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
  วงจรรวม
  ทรานซีสเตอร์
  หลอดสูญญากาศ
  ไอซี
2. บัตรเจาะรู (Punched – card) ใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ชนิดใด
  เครื่องทอผ้า
  เครื่องบวกเลข
  เครื่องพิมพ์
  เครื่องจักรกล
3. คำว่า shareware หมายความว่าอย่างไร ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
  เป็นโปรแกรมหรือข้อมูลที่มีคนส่งมาให้
  ซื้อลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้
  ให้ใช้งานได้ฟรี คัดลอก และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้
  ให้ทดลองใช้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ
4. การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPSs มีลักษณะอย่างไร
  ใช้สัญญาณวิทยุ
  ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
  ใช้สัญญาณโทรศัพท์
  ใช้สัญญาณดาวเทียม
5. ข้อใดเป็นวิธีการจัดเรียงลำดับไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง
  ใช้คำสั่ง Views Refresh
  ใช้คำสั่ง Views Explorer Bar
  ใช้คำสั่ง Views Choose Details
  ใช้คำสั่ง Views Arrange Icons by
6. การเก็บรวบรวม การเก็บรักษาและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัจเจกบุคคลคือประเด็นข้อใดของจริยธรรม
  ประเด็นความเป็นเจ้าของ
  ประเด็นของความเข้าถึงได้
  ประเด็นความเป็นส่วนตัว
  ประเด็นความถูกต้องแม่นยำ
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด
  Digital
  Analog
  Calculate
  Numerical
8. ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกว่าอะไร
  บิต
  ไบต์
  กิโลไบต์
  กิกะไบต์
9. power supply ทำหน้าที่อะไร
  ทำหน้าที่ประมวลผล
  ทำหน้าเปรียบเทียบข้อมูล
  ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ทำหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์
10. โมเด็มที่ใช้ในการเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์ทำหน้าที่อะไร
  เชื่อมต่อสัญญาณ
  เครื่องรับโทรศัพท์
  เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณ
  เป็นสายไฟเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile