เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ไฟล์ PDF เหมาะสำหรับนำมาจัดทำอะไร
  Web Page.
  E-Book.
  E-Learning.
  E-Testing
2. ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง
  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
  ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
  เครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
  การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
3. ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของฏกหมายใด
  กฏหมายลิขสิทธิ
  กฏหมายความลับทางการค้า
  กฏหมายสิทธิบัตร
  ถูกทุกข้อ
4. ตัวเลข 0 และ 1 ในระบบเลขฐานสองมีหน่วยเรียกว่าอะไร
  บิต
  ไบต์
  กิโลไบต์
  กิกะไบต์
5. ผู้ก่อตั้งและผู้สร้างFacebook.com คือใคร
  ฟาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
  มาร์ค คาลเบิร์ก
6. การสร้างงานนำเสนอเปล่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร
  คลิกที่เมนู View
  คลิกที่ New Presentation
  คลิกที่ Slide Show
  คลิกที่ ที่ Blank Presentation
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้น ข้อใด
  การเรียนผ่านดาวเทียม
  การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
  การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
  การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
8. Touch Screen เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ใด
  1983
  1992
  2000
  2014
9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์
  มีความถูกต้องเชื่อถือได้
  มีความเร็วสูงในการประมวลผล
  ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ
  เป็นระบบอนาลอก
10. ข้อใดคือระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
  ควบคุมระบบงาน
  ควบคุมระบบสารสนเทศและกระบวนการทำงาน
  ควบคุมข้อมูล
  ไม่มีข้อถูก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile