เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่ตามจังหวะ
  ยืนบิดลำตัวไปมา
  กระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
2. การห้อยโหนใช้กำลังส่วนใดมากที่สุด
  แขน
  ข้อเท้า
  หน้าท้อง
  หัวเข่า
3. ข้อใดไม่ใช่การฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน
  การม้วนตัว
  การปีนป่าย
  การห้อยโหน
  การขว้างสิ่งของ
4. ข้อใดเน้นในการฝึกกิจกรรมเข้าจังหวะเป็นกลุ่มมากที่สุด
  ความพร้อมเพรียง
  ความแข็งแรง
  ความกล้าหาญ
  ความอดทน
5. การนั่งแยกขา แล้วโน้มตัวไปข้างหน้า ให้มือหนึ่งจับที่ข้อเท้า อีกมือหนึ่งจับที่ต้นคอ เป็นการฝึกด้านใด
  ความคล่องตัว
  ความอ่อนตัว
  ความอดทน
  การทรงตัว
6. “การทรงตัว” เกี่ยวข้องกับข้อใด
  ความแข็งแรง
  ความอดทน
  ความว่องไวในการเล่นกีฬา
  ความสมดุลของน้ำหนัก
7. "สมชายก้าวเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้า แล้วดึงเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิดเท้าแรก"แสดงว่าสมชายกำลังฝึกเคลื่อนไหวร่างกายในข้อใด
  เดินก้าวชิดก้าว
  ก้าวกระโดดเขย่ง
  วิ่งสลับเท้า
  วิ่งควบม้า
8. เสียงจังหวะที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายที่สุดคือข้อใด
  เสียงเป่าปาก
  เสียงตีกลอง
  เสียงตบเท้า
  เสียงปรบมือ
9. ข้อใดเป็นวิธีปีนป่ายที่ถูกต้อง
  จับราวด้วยมือข้างใดข้างหนึ่ง
  จับราวด้วยมือทั้งสองข้าง
  ใช้ขาข้างใดข้างหนึ่งเกี่ยวราวไว้
  ห้อยขาทั้งสองข้างตามสบาย
10. ก่อนการฝึกกิจกรรมยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกควรทำอย่างไร
  ดื่มน้ำมากๆ
  สวมถุงมือ
  อบอุ่นร่างกาย
  กินอาหารให้อิ่มมากๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile