การคูณ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 2x6 เท่ากับเท่าไร
  8
  9
  11
  12
2. 2x5 เท่ากับเท่าไร
  7
  8
  9
  10
3. 2x2 เท่ากับเท่าไร
  2
  4
  6
  8
4. 2x0 เท่ากับเท่าไร
  2
  1
  0
  3
5. 2x9 เท่ากับเท่าไร
  11
  13
  15
  18
6. 3x3 เท่ากับเท่าไร
  7
  8
  9
  10
7. 7x7 เท่ากับเท่าไร
  14
  48
  49
  50
8. 2x3 เท่ากับเท่าไร
  4
  5
  6
  7
9. 5x5 เท่ากับเท่าไร
  10
  15
  20
  25
10. 9x9 เท่ากับเท่าไร
  80
  81
  82
  83
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile