หินและการเปลี่ยนแปลง ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยที่ทำให้หินประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินอีกประเภทหนึ่งได้
  การหลอมเหลวและการเย็นตัว
  การสึกกร่อนและการทับถม
  การระเหยและการกลั่นตัว
  การเปลี่ยนแปลงจากความร้อนและความดันภายในโลก
2. การเปลี่ยนแปลงจากหินตะกอนเป็นหินอัคนีต้องอาศัยองค์ประกอบใดบ้าง
  การกัดเซาะและการทับถม
  การหลอมเหลวและการตกผลึก
  ความร้อนและความดัน
  ความดันและการกัดเซาะ
3. หินชนิดใดที่จะพบร่องรอยของฟอสซิล
  หินตะกอน
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินชั้น
4. ของเหลวที่อยู่ใต้เปลือกโลก เรียกว่าอะไร
  แมกมา
  ลาวา
  บะซอลต์
  แกรนิต
5. หินดั้งเดิมที่เกิดจากเปลือกโลกโดยตรงคือหินชนิดใด
  หินตะกอน
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินชั้น
6. จังหวัดที่มีหินหลายชนิดที่สุดคือจังหวัดใด
  มุกดาหาร
  เชียงใหม่
  ราชบุรี
  กาญจนบุรี
7. หินชนิดใดใช้ผสมทำปูนซีเมนต์
  หินดินดาน
  หินปูน
  หินกรวดมน
  หินทราย
8. แหล่งกำเนิดของหินแกรนิตคือที่ใด
  แม่น้ำ
  ภูเขา
  ชายหาด
  ป่า
9. หินชนิดใดแปรมาจากหินปูน
  หินอ่อน
  หินชนวน
  หินศิลาแลง
  หินพัมมิช
10. ข้อใดคือหินตะกอนทั้งหมด
  หินทราย หินแกรนิต
  หินปูน หินทราย
  หินอ่อน หินชนวน
  หินไนส์ หินควอร์ตไซต์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile