วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัชรา อายุ ๒๐ ปี เขาจะออกกำลังกายในชีพจรเป้าหมายที่ ๗๐% ดังนั้นชีพจรสูงสุดที่ควรเต้นในระหว่างออกกำลังกาย ควรเป็นเท่าใด
  ๑๒๐ ครั้ง / นาที
  ๑๓๐ ครั้ง / นาที
  ๑๔๐ ครั้ง / นาที
  ๑๕๐ ครั้ง / นาที
2. การบันทึกผลรายการใดที่ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม
  ดึงข้อ
  นั่งงอตัว
  แรงบีบมือ
  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที
3. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ควรทำการทดสอบทั้งสิ้นกี่วัน
  ๑ วัน
  ๒ วัน
  ๑ หรือ ๒ วันก็ได้
  ๓ วัน
4. กิจกรรมในข้อใดจัดเป็นกีฬากึ่งนันทนาการ
  ว่ายน้ำ
  สเก็ตน้ำแข็ง
  บาสเกตบอล
  เซปักตะกร้อ
5. ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนการพักผ่อนคืออะไร
  การประเมินผล
  การดำเนินการตามแผน
  เลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
  การติดตามผลและการปรับปรุง
6. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของสมรรถภาพทางกาย
  มีทักษะดีขึ้น
  ทำให้ทรวดทรงดี
  การตัดสินใจดีขึ้น
  ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
7. ความสามารถในการรักษาสมดุลของร่างกายในขณะอยู่กับที่ และเคลื่อนที่คืออะไร
  การทรงตัว
  ความคล่องตัว
  การประสานสัมพันธ์
  ปฏิกิริยาตอบสนอง
8. กิจกรรมข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ
  หนุ่ยเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
  แบ๊งค์ร้องเพลงคาราโอเกะ
  โจเล่นดนตรีประจำที่ร้านอาหาร
  โบว์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
9. วิธีการลดความเครียดทางกล้ามเนื้อที่ดีควรใช้วิธีใด
  การดื่มน้ำ
  การผ่อนคลาย
  การออกกำลังกาย
  การเล่นกีฬาที่ไม่ปะทะกัน
10. อิริยาบถในการฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายควรใช้ท่าใด
  ยืนอย่างสบายๆ
  นั่งด้วยท่าสบายๆ
  นั่งบนเก้าอี้สบายๆ
  นอนในที่เหมาะสมอย่างสบายๆ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile