วิชาสุขศึกษาม.2 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กิจกรรมข้อใดที่ไม่จัดว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการ
  หนุ่ยเล่นฟุตบอลกับเพื่อน
  แบ๊งค์ร้องเพลงคาราโอเกะ
  โจเล่นดนตรีประจำที่ร้านอาหาร
  โบว์ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์
2. ขั้นตอนที่ ๒ ของการวางแผนการออกกำลังกายคืออะไร
  ตั้งวัตถุประสงค์
  เลือกกิจกรรมที่เหมาะสม
  ศึกษาความต้องการของตนเอง
  กำหนดตารางเวลาในการปฏิบัติ
3. อิริยาบถในการฝึกปฏิบัติการผ่อนคลายควรใช้ท่าใด
  ยืนอย่างสบายๆ
  นั่งด้วยท่าสบายๆ
  นั่งบนเก้าอี้สบายๆ
  นอนในที่เหมาะสมอย่างสบายๆ
4. ก่อนการฝึกกีฬาควรปฏิบัติตนอย่างไรเป็นอันดับแรก
  อบอุ่นร่างกาย
  คลายอุ่นร่างกาย
  ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่
  วางแผนการออกกำลังกาย
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ICSPFT ควรทำการทดสอบทั้งสิ้นกี่วัน
  ๑ วัน
  ๒ วัน
  ๑ หรือ ๒ วันก็ได้
  ๓ วัน
6. ข้อใดเป็นประโยชน์สูงสุดของสมรรถภาพทางกาย
  มีทักษะดีขึ้น
  ทำให้ทรวดทรงดี
  การตัดสินใจดีขึ้น
  ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี
7. วัชรา อายุ ๒๐ ปี เขาจะออกกำลังกายในชีพจรเป้าหมายที่ ๗๐% ดังนั้นชีพจรสูงสุดที่ควรเต้นในระหว่างออกกำลังกาย ควรเป็นเท่าใด
  ๑๒๐ ครั้ง / นาที
  ๑๓๐ ครั้ง / นาที
  ๑๔๐ ครั้ง / นาที
  ๑๕๐ ครั้ง / นาที
8. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการพักผ่อน
  การฝึกจิตให้มีสมาธิ
  ความสนุกสนาน รื่นเริง
  การผ่อนคลายความตึงเครียด
  การเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี
9. การบันทึกผลรายการใดที่ใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม
  ดึงข้อ
  นั่งงอตัว
  แรงบีบมือ
  ลุก - นั่ง ๓๐ วินาที
10. อุปกรณ์สำคัญในการวิ่งเพื่อสุขภาพ คืออะไร
  รองเท้า
  ชุดที่ใส่วิ่ง
  นาฬิกาจับเวลา
  ผ้าเย็นและขวดน้ำดื่ม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile