วิชาภาษาไทยม.3 ชุดที่3
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากบทประพันธ์ในข้อ ๕ กล่าวถึงธรรมชาติเวลาใด
  เวลาเช้า
  เวลากลางวัน
  เวลาเย็น
  เวลาค่ำคืน
2. “ถ้านิ่งอยู่รู้ข่าวถึงกรุงไกร สั่งให้ส่งลงไปจะเสียที” ข่าวในที่นี้หมายถึงเหตุการณ์ในข้อใด
  วันทองเกรงว่าตนจะถูกตัดสินคดีให้ไปอยู่กับขุนช้าง
  ขุนแผนและวันทองอาศัยอยู่กับพระพิจิตร
  พระพิจิตรเขียนคำให้ช่วยเหลือขุนแผนกับนางวันทอง
  ขุนแผนและนางวันทองอาศัยอยู่ในป่า
3. นครเชียงแสน ปัจจุบันคือจังหวัดใด
  เชียงใหม่
  เชียงราย
  ลำปาง
  ลำพูน
4. “ตามความเชื่อในพงศาวดารโยนกเชื่อว่า เมื่อมีช้างเผือกตัวหนึ่งมาอยู่ในกลางบ้านแล้วแล่นไล่คนไปทางทักษิณทิศ” หมายถึงข้อใด
  คนจะนำช้างเผือกมาถวายพระมหากษัตริย์
  จะมีผู้มีบุญญาบารมีมาเกิด
  บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรือง
  ชาวบ้านชาวเมืองนั้นจะทำมาค้าขึ้น
5. “แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด”ข้อความนี้ให้ข้อคิดในข้อใดมากที่สุด
  ฝากเนื้อไว้กับเสือ
  น้ำนิ่งไหลลึก
  คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้าให้ดูเนื้อ
  อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง
6. “รอนรอนอ่อนอัสดง พระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน้ำครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร”คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด
  กาพย์ยานี
  กาพย์ฉบัง
  กาพย์สุรางคนางค์
  กาพย์กลอน
7. ข้อใดแสดงให้เห็นสภาพเศรษฐกิจ การทำมาหาเลี้ยงชีพของคนสุโขทัยได้ชัดเจนที่สุด
  บ่เข้าผู้ลักมักผู้ซ่อน
  ป่าพร้าวก็หลาย ป่าหมากก็หลายในเมืองนี้
  หมากส้ม หมากหวาน
  ไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมือง
8. “ยามระงิดพี่ไม่คิดว่าเสือร้าย เขม้นหมายมุ่งลำเนาภูเขาเขิน”ยามระงิด จากคำประพันธ์นี้แสดงความรู้สึกในข้อใด
  เหงาใจ
  โกรธ
  ลำบาก
  ไม่สบายใจ
9. “ได้ปั่วได้นาง” หมายถึงข้อความในข้อใด
  ได้พวกได้พ้อง
  ได้ผัวได้เมีย
  ได้เงินได้ทอง
  ได้บ่าวไพร่ทั้งชายหญิง
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  สงสารคือเมตตา กรุณาคือพยายามช่วย
  เมตตาที่แท้จริง แยกจากกรุณาไม่ได้
  สงสารแล้วต้องปรารถนาจะช่วย
  กล่าวถูกทั้งข้อ ๑,๒,๓
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile