คณิตศาสตร์ป.3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จากคำถามข้อที่ 4 น้องเดย์มีแมวตัวเมียทั้งหมดกี่ตัว
  3
  1
  5
  8
2. จากคำถามข้อที่ 4 น้องเดย์มีแมวเพศไหนมากกว่ากัน
  ตัวเมีย
  ตัวผู้
  -
  -
3. จากคำถามข้อที่ 8 ระยะห่าง 1 กม.เท่ากับกี่เมตร
  1500 เมตร
  1000 เมตร
  500 เมตร
  400 เมตร
4. เดย์มีแมว 2 ตัวเป็นตัวผู้ 1 ตัวและตัวเมีย 1 ตัว ไม่นานแมวของเดยืออกลูกเป้นตัวผู้ 4 ตัวและตัวเมีย 2 ตัวจากคำถาม สอบถามว่าน้องเดย์มีแมวทั้งหมดกี่ตัว
  6
  7
  9
  8
5. 2x4 < หรือ > 9
  <
  >
  =
  <=
6. จากคำถามข้อ 2 จำนวนความห่างเท่ากับข้อใด
  3
  2
  1
  0
7. 1+2+3+4 มากกว่า หรือ น้อยกว่า 4+3+2+1
  มากกว่า
  น้อยกว่า
  เท่ากัน
  -
8. โรงเรียนของจ้อยอยู่ห่างจากวัดสน 1 กม. และโรงเรียนของมดตะนอยอยู่ห่างจากวัดสน 900 เมตร สอบถามว่าโรงเรียนของใครใกล้วัดสนมากที่สุด
  สน
  มดตะนอย
  วัดสน
  โรงเรียน
9. จากคำถามข้อที่ 4 น้องเดย์มีแมวตัวผู้กี่ตัว
  5
  4
  3
  1
10. มดมีส้ม 4 ลูก และตะนอยมีส้ม 5 ลูก คำถามมดมีส้ม < หรือ > ตะนอย
  =
  <
  >
  <=
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile