วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่7

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จำนวนนับที่มากที่สุดซึ่งหาร 741 และ 937 แล้วเหลือเศษ 13 เท่ากันคือจำนวนใด
  4
  7
  14
  28
2. จงหา ห.ร.ม. ของ 36 และ 45
  6
  9
  12
  15
3. ตัวประกอบทั้งหมดของ 24 มีกี่จำนวน
  4
  6
  8
  10
4. จงหา ห.ร.ม. ของ 18, 21 และ 27
  3
  6
  9
  18
5. ส้มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มีจำนวน 68, 119 และ 170 ผลตามลำดับ ถ้าต้องการแบ่งส้มเป็นกอง กองละเท่าๆกัน ในแต่ละกองมีส้มขนาดเดียวกันและให้มีจำนวนมากที่สุด โดยไม่เหลือเศษ จะแบ่งได้กี่กอง กองละกี่ผล
  7 กอง กองละ 51 ผล
  51 กอง กองละ 7 ผล
  17 กอง กองละ 21 ผล
  21 กอง กองละ 17 ผล
6. จำนวนนับที่น้อยที่สุดซึ่งหารด้วย 30 และ 42 แล้วเหลือเศษ 5 เท่ากันคือจำนวนใด
  210
  215
  220
  225
7. ให้ m เป็นจำนวนนับใดๆ ข้อใดเป็น ค.ร.น. ของ 4m, 6m และ 8m
  12m
  16m
  18m
  24m
8. 50 หารด้วย a เหลือเศษ 5 ค่า a คือจำนวนใด เมื่อ a เป็นจำนวนนับใดๆ
  9
  11
  13
  25
9. จำนวนนับ 84 และ 210 มีตัวประกอบเฉพาะที่เหมือนกันกี่จำนวน
  1
  2
  3
  4
10. จำนวนนับในข้อใด เป็นจำนวนคี่ เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆ
  3n+1
  3n-1
  2n+1
  2n+2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile