วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ใจความ คือ ข้อความที่สำคัญที่สุดในเรื่องที่อ่าน
  พลความ คือ ข้อความที่สำคัญเสมอใจความ
  ข้อความแสดงอารมณ์ คือ ข้อความสนับสนุนใจความ
  ข้อคิดเห็น คือ ความจริงที่พิสูจน์ได้
2. ผู้แต่งบทพากย์เอราวัณ คือข้อใด
  รัชกาลที่ ๑
  รัชกาลที่ ๒
  รัชกาลที่ ๓
  รัชกาลที่ ๕
3. ข้อใด ไม่จัด เป็นงานเขียนประเภทสารคดี
  การท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  บันทึกการเรียน
  ชีวประวัติ
4. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเรื่องสั้น
  มีตัวละครน้อย
  มีหลายฉาก
  มีแนวคิดสำคัญเรื่องเดียว
  ใช้บทสนทนาสั้นๆ
5. ข้อใด ไม่ใช่ การเขียนคำนำที่ดีในการเขียนเรียงความ
  นำด้วยภาษิตคำพังเพย
  นำด้วยคำคม
  นำด้วยการให้คำจำกัดความ
  นำด้วยการสรุปเหตุการณ์
6. ข้อใดเขียนเชิงอธิบายความต้องการได้สมเหตุสมผลที่สุด
  เขาอยากไปเมืองกาญจน์เพราะมีพลอยดี
  เธออยากเป็นนักร้องเพราะจะได้แต่งตัวสวยๆ
  พี่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากเก่งภาษาอังกฤษ
  น้องอยากไปเที่ยวชลบุรีเพราะมีน้ำทะเล
7. ข้อใดเขียนภาษาต่างประเทศถูกต้อง
  เอนทรานซ์
  ฟลูออไรน์
  บราวน์
  ดัมเมเยอร์
8. ข้อใดคือเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากเรื่องของนักเขียนชาวต่างประเทศ
  คุณย่าเพิ้ง
  สร้อยคอที่หายไป
  หางแมว
  ความพยาบาท
9. ข้อใดมีความหมายตรงกับบันทึกส่วนตัว
  ไปรเวต
  ไปรเวช
  อนุทิน
  อณุทิน
10. ข้อใดจัดเป็นจดหมายกิจธุระ
  จดหมายอวยพรปีใหม่
  จดหมายแจ้งไม่มาทำงาน
  จดหมายเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
  จดหมายเล่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile