วิชาภาษาไทยม.2 ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเขียนเชิงอธิบายความต้องการได้สมเหตุสมผลที่สุด
  เขาอยากไปเมืองกาญจน์เพราะมีพลอยดี
  เธออยากเป็นนักร้องเพราะจะได้แต่งตัวสวยๆ
  พี่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะอยากเก่งภาษาอังกฤษ
  น้องอยากไปเที่ยวชลบุรีเพราะมีน้ำทะเล
2. ถ้าต้องการเขียนถึงความงามของคืนวันพระจันทร์เต็มดวง ควรใช้โวหารในข้อใดเขียน
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  เทศนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
3. ผู้แต่งบทพากย์เอราวัณ คือข้อใด
  รัชกาลที่ ๑
  รัชกาลที่ ๒
  รัชกาลที่ ๓
  รัชกาลที่ ๕
4. ข้อความในข้อใดมีคำเขียนสะกด ไม่ ถูกต้อง
  โอกาสหน้าเข้าพรรษาเทศกาล
  คืนใดไม่เที่ยวไนต์คลับ มันนอนไม่หลับจริงๆ
  เหลือบไรยุงรินนิดเดียวมิให้ราคิณ
  อ้อมอกพี่นี้จะปกป้องให้น้องอิงอุ่น
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ใจความ คือ ข้อความที่สำคัญที่สุดในเรื่องที่อ่าน
  พลความ คือ ข้อความที่สำคัญเสมอใจความ
  ข้อความแสดงอารมณ์ คือ ข้อความสนับสนุนใจความ
  ข้อคิดเห็น คือ ความจริงที่พิสูจน์ได้
6. ข้อใดมีความหมายตรงกับบันทึกส่วนตัว
  ไปรเวต
  ไปรเวช
  อนุทิน
  อณุทิน
7. ข้อใดคือเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากเรื่องของนักเขียนชาวต่างประเทศ
  คุณย่าเพิ้ง
  สร้อยคอที่หายไป
  หางแมว
  ความพยาบาท
8. ข้อใด ไม่จัด เป็นงานเขียนประเภทสารคดี
  การท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  บันทึกการเรียน
  ชีวประวัติ
9. ข้อใดเขียนภาษาต่างประเทศถูกต้อง
  เอนทรานซ์
  ฟลูออไรน์
  บราวน์
  ดัมเมเยอร์
10. ข้อใดจัดเป็นจดหมายกิจธุระ
  จดหมายอวยพรปีใหม่
  จดหมายแจ้งไม่มาทำงาน
  จดหมายเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
  จดหมายเล่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile