World Affair Review ll

,บท3-4, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่มิติของการครอบโลก
  ด้านการค้า
  ด้านทุนการเงิน
  ด้านวัฒนธรรม
  ด้านความมั่นคง
2. ประเทศใดในอาเซียนที่เป็นสมาชิกกลุ่ม G-20
  อินโดนีเซีย
  สิงคโปร์
  ไทย
  มาเลเซีย
3. ปัญหาระหว่างปากีสถาน-อินเดีย มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
  ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
  ความแตกต่างทางศาสนา
  ความแตกต่างทางการเมืองการปกครอง
  ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
4. เหตุวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซนเตอร์ มักถูกเรียกว่าเหตุการณ์ใด
  11/9
  9/11
  19/11
  11/19
5. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่รับพิจารณาคดีปัญหาในข้อใด
  ปัญหาเขตแดน
  การแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
  การก่อการร้ายข้ามชาติ
  สิทธิทางเศรษฐกิจ
6. ข้อใดกล่าวผิด
  เวเนซุเอลา เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง OPEC
  อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่เป็นสมาชิก OPEC
  สำนักงานใหญ่ของ OPEC อยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
  มีสมาชิก OPEC ทั้งสิ้น 10 ประเทศ
7. ปัญหาพื้นฐานใดเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้อิรักบุกยึดคูเวตในสงครามอ่าวเปอร์เซีย
  ข้อพิพาทดินแดน
  เศรษฐกิจอิรักตกต่ำ
  คูเวตบุกโจมตีกรุงแบกแดดของอิรัก
  โดนสหประชาชาติคว่ำบาตร
8. ประเทศใดได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม NAFTA มากที่สุด
  สหรัฐอเมริกา
  แคนาดา
  เม็กซิโก
  คิวบา
9. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานหลักที่กำหนดบทบาทของรัฐและองค์กรต่างๆในการจัดระเบียบโลก
  ประชาธิปไตย
  ปัจเจกนิยม
  สิทธิมนุษย์ชน
  การใช้อำนาจผ่านกลไกรัฐและองค์กรเหนือรัฐ
10. เงื่อนไขในการเกิดยุคครอบโลกเกิดจากเงื่อนไขต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  การแตกสลายของค่ายสังคมนิยมโซเวียต
  การปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ
  การยกเลิกมาตรฐานทองคำสำรองของสหรัฐอเมริกา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile