ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5

,ข้อสอบฉบับนี้ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
  เขามีความเกี่ยวพันกับแม่มาก
  เขาทำงานเกี่ยวเนื่องกัน
  เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  เขาพัวพันกับคดียาเสพติด
2. ข้อใดไม่ใช่วิธีการย่อความ
  อ่านเรื่องอย่างละเอียด
  ใช้สำนวนภาษาของผู้ย่อ
  เขียนคำนำการย่อความตามแบบ
  เขียนชื่อเรื่องก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้
3. กาพย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค นับเป็นเท่าใด
  2 บาท
  2 บท
  1 บาท
  4 บาท
4. คำใด สะกดถูกต้อง
  อนุรักษ์
  มัคคุเทศ
  จำนง
  บิณฑบาตร์
5. ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาเป็นความหมายของข้อใด
  ไก่ได้พลลอย วานรได้แก้ว
  คางคกขึ้นวอ
  หัวล้านได้หวี
  วัวหายล้อมคอก
6. ควรเติมข้อความใดลงในช่องว่าง ในหลางเสด็จ........อิตาลี่
  ประภาษ
  ประพาส
  ประภาส
  ประพาต
7. ข้อใด เป็นประโยคความเดียวที่ไม่สมบูรณ์
  แมวนอน
  แมวกัด
  แมวกระโดด
  แมวร้อง
8. กาย์ยานี 11 ในบทมี 4 วรรค วรรคหน้ากี่คำ? วรรคหลังกี่คำ?
  4, 6
  8, 8
  4, 4
  4, 6
9. ใจคนล้วนบอบบางเปราะพังง่าย พร้อมจะแหลกสลายไหวส่ายสั่น หากไม่ทะนุถนอมน้ำใจกัน สายใยความสัมพันธ์ก็ราน ร้าว..บทร้อยกรองข้างต้นสำนวนข้อใดเหมาะสมที่สุด
  บัวไม่ใช้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น
  น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย
  น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า
  น้ำน้อย ย่อมแพ้ไฟ
10. ข้อใด คือภาษาที่ใช้ในการเขียน
  ลูกสาว
  บุตรสาว
  เมีย
  ผัว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile