ภาษาไทย หลักภาษา ชั้น ป.5

,ข้อสอบฉบับนี้ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดใช้คำผิดความหมาย
  เขามีความเกี่ยวพันกับแม่มาก
  เขาทำงานเกี่ยวเนื่องกัน
  เขาทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์
  เขาพัวพันกับคดียาเสพติด
2. เครื่องหมายใดใช้เขียนหลังอักษรย่อ
  อัศเจรีย์
  มหัพภาค
  จุลภาค
  ยัติภังค์
3. ข้อใดคือคำลงท้ายในจดหมายถึงครู
  ด้วยความเกรงใจ
  ด้วยความศรัทธา
  ด้วยความยำเกรง
  ด้วยความเคารพ
4. ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ระหว่างนักเขียนกับนักหนังสือพิมพ์มีเส้นแบ่งอย่างหลวมๆ ประการหนึ่งตรง ที่นักเขียนอาศัยจินตนาการ พึ่งพิงความสามารถทางภาษาที่ค่อนข้างพริ้ง-พราววิลิศมาหราด้วยสำบัดสำนวน ขณะที่นัก หนังสือพิมพ์อาศัยความจริงและถ่ายทอดความจริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม วกวน นักเขียน นักประพันธ์ หรือกวี จึงมักเป็นคนช่างฝัน ขณะที่นักหนังสือพิมพ์ นักข่าว กอดความจริง อยู่กับความจริง จาก มติชนรายสัปดาห์ ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
  นักเขียนใช้ความสามารถทาง ภาษา นักข่าวใช้ความจริง
  นักเขียนใช้ภาษาได้ไพเราะกว่านัก ข่าว
  นักเขียนชอบจินตนาการมากกว่า ความจริง
  นักข่าวจะเขียนข่าวจากเรื่องจริง ไม่ใช่เพ้อฝัน
5. พูดแบบขวานผ่าซาก คือพูดแบบใด
  พูดอ้อมค้อม
  พูดแบบมีชั้นเชิง
  พูดตรงๆ
  พูดโผงผางไม่เกรงใจใคร
6. ประโยคในข้อใดเป็นการสื่อสารที่แตกต่างจากพวก
  ทำไมเธอถึงทำอย่างนั้น
  พ่ออยู่ที่ไหน
  เมื่อไรเขาจะเข้ามา
  ฉันทำอะไรก็ผิดไปหมด
7. ข้อใดเป็นลักษณะของประโยคความเดียว
  พ่อและแม่ทำงาน
  แม่ทำกับข้าวเช้า
  น้อยและนิดที่กำลังว่ายน้ำ
  ทั้งเธอและฉันต่างไม่เข้าใจ
8. ข้อใดเป็นประโยคสองส่วน
  พ่อซื้อขนม
  แม่ซักผ้า
  พลอยทำงาน
  แบงปีนเขา
9. สรรพนามแทนพระสงฆ์ ควรเป็นคำใด
  เขา
  พระองค์
  ท่าน
  แก
10. บัตรอวยพรควรมีลักษณะใด
  มีสีอ่อน และมีลวดลายมากๆ
  มีสีสันหลายๆ สี
  มีลวดลายมากๆ และมีหลายสี
  มีสีอ่อนและดูสุภาพ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile