แบบทดสอบออนไลน์ บทที่ 2 ซอฟต์แวร์(Software)

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ คือข้อใด
  presentation software
  database management software
  spreadsheet software
  word processing software
2. ซอฟต์แวร์ คืออะไร
  โปรแกรมชุดของคำสั่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์
  อุปกรณ์เทคโนโลยีระดับสูง
  โปรแกรมแก้ปัญหาทุกอย่างของมนุษย์
  อุปกรณ์ที่ทำหน้าเสมือนสมองกล
3. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  Android
  IOS
  Linux
  ทุกข้อที่กล่าวมา คือ ปฏิบัติการ
4. ข้อใดคือความหมายของ ฮาร์ดแวร์
  โปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  บุคลากรที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์
  ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
5. ข้อใด คือระบบปฏิบัติการ
  Microsoft Windows7
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows8
  ถูกทุกข้อ
6. ชนิดของซอฟต์แวร์ (software) มีทั้งหมดกี่ชนิด
  1 ชนิด
  8 ชนิด
  9 ชนิด
  2 ชนิด
7. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
  โปรแกรมSony Vegas Pro13
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
  ครูสอนคอมพิวเตอร์
  พนักงานคอมพิวเตอร์
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
  ระบบปฏิบัติการดอส
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์เวิร์ด
  ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์
  ระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
9. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
  เกมคอมพิวเตอร์
  เมาส์
  แป้นพิมพ์
  ถูกทั้ง ข และ ค
10. ซอฟต์แวร์ตารางทำงานคือข้อใด
  word processing software
  spreadsheet software
  presentation software
  database management software
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile