เรื่อง แรงและความดัน ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความลึกของระดับน้ำในข้อใดที่มีแรงดันน้ำสูงสุด
  ผิวน้ำ
  5 เมตร
  15 เมตร
  30 เมตร
2. ทิศทางการเกิดแรงเสียดทานมีลักษณะอย่างไร
  มีทิศดิ่งลงจากพื้นดิน
  มีทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่
  มีทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนที่
  มีทิศทางไม่แน่นอน
3. เก่งเจาะรูกระป๋องนม 1 รู เขาเทน้ำนมได้เล็กน้อย แล้วน้ำนมก็หยุดไหล อยากทราบว่าเป็นเพราะอะไร
  ภายในกระป๋องนมมีอากาศมาก
  อากาศภายนอกดันน้ำนมไว้
  อากาศภายในดันน้ำนมไว้
  น้ำนมมีความข้นมาก
4. ข้อใดเป็นการลดแรงเสียดทาน
  การทำขอบบันไดให้ขรุขระ
  การใช้ยางรถที่มีลวดลาย
  การใช้รถเข็นในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ
  การใช้รองเท้าที่มีพื้นรองเท้าขรุขระ
5. หากกลิ้งมะละกอ ส้มโอ ทุเรียน และขนุน ด้วยแรงเท่ากัน อยากทราบว่าผลไม้ในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางไกลที่สุด
  มะละกอ
  ส้มโอ
  ทุเรียน
  ขนุน
6. แรงลอยตัวมีทิศทางตรงข้ามกับแรงในข้อใด
  แรงเสียดทาน
  แรงดึงดูดของโลก
  แรงตึงผิว
  ไม่มีข้อใดถูก
7. ข้อใดไม่เกี่ยวกับแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุ
  พื้นผิว
  สีสัน
  มวล
  ขนาด
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  แรงเสียดทานน้อย วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
  แรงเสียดทานมาก วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกล
  แรงเสียดทานที่มากพอ ทำให้วัตถุหยุดนิ่งได้
  วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบจะเกิดแรงเสียดทานน้อยกว่าวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระ
9. การออกแรงผลักวัตถุบนพื้นผิวในข้อใด จะเกิดแรงเสียดทานมากที่สุด
  กระจก
  พื้นกระเบื้อง
  พื้นไม้
  พื้นหญ้า
10. กิจกรรมในข้อใด ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุด
  ปีนเขา
  ตีปิงปอง
  ว่ายน้ำ
  ตีกอล์ฟ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile