ข้อสอบ O-net วิทยาศาสตร์ ป.6

,ข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลังกํารปฏิสนธิของพืชส่วนประกอบในข้อใดของดอกมะม่วงที่จะเจริญเป็นผลมะม่วง
  ไข่
  รังไข่
  ออวุลในรังไข่
  ต้นอ่อนในเมล็ด
2. ถ้าครอบต้นหญ้าบริเวณหนึ่งด้วยกล่องกระดาษเป็นระยะเวลา10วันพบว่าลําต้นและใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งนี้เนื่องมาจากต้นหญ้าได้รับปัจจัยในข้อใดไม่เพียงพอ
  น้ำ
  ดิน
  แสง
  อากาศ
3. ใบของพืชในข้อใดสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้
  พลูด่าง สัก
  ผักกาดหอม กล้วย
  ส้มเขียวหวาน มันฝรั่ง
  ต้นตายใบเป็น กุหลาบหิน
4. สัตว์ในข้อใดเป็นสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมด
  กบ เขียด ปาด
  ช้าง สมัน แรด
  ควาย กูปรี ยีราฟ
  เต่า จระเข้ มังกรโคโมโด
5. ถ้าต้องการเพาะเลี้ยงวัวนมพันธุ์ดีจะมีวิธีการคัดเลือกพ่อและแม่พันธุ์วัวตํามข้อใดจึงเหมาะสม
  คัดเลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีอายุมากทั้งคู่
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีอายุมากและแม่พันธุ์ที่มีเต้านมใหญ่
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะเต้านมใหญ่และแม่พันธุ์ที่มีอายุมาก
  คัดเลือกพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะแข็งแรงและแม่พันธุ์ที่มีลักษณะให้น้ํานมมาก
6. "วางกระถางต้นถั่วเขียวไว้ใกล้หน้าต่างในห้องเรียนเป็นเวลา5วัน"ข้อใดเป็นการตอบสนองต่อแสงของต้นถั่วเขียว
  ดอกของต้นถั่วเขียวบานในเวลาสาย
  ลําต้นของต้นถั่วเขียวเอนไปทํางหน้าต่าง
  ใบของต้นถั่วเขียวหุบเมื่อต้นถั่วเขียวได้รับแสง
  รากของต้นถั่วเขียวงอกขึ้นมาเหนือดินในกระถาง
7. ถ้ารับประทานขนมปังปิ้งทาเนยราดนมข้นหวานเป็นอาหารเช้าเพียงอย่างเดียวจนอิ่มร่างกายจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือไม่
  เพียงพอ เพราะเป็นอาหารที่มีเกลือแร่วิตามินและโปรตีนครบ
  เพียงพอ เพราะเป็นอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต และพลังงานสูง
  ไม่เพียงพอเพราะเป็นอาหารที่มีเฉพาะวิตามินและโปรตีนเป็นส่วนมาก
  ไม่เพียงพอเพราะเป็นอาหารที่มีเฉพาะคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นส่วนมาก
8. ขณะกําลังเดินในสวนดอกไม้สังเกตเห็นผึ้งมีพฤติกรรมเต้นรำเป็นวงคล้ายเลข 8 พฤติกรรมของผึ้งดังกล่าวเป็นการสื่อความหมายในข้อใด
  ข่มขู่ศัตรูที่บุกรุกรัง
  เกี้ยวพาราสีผึ้งนอกถิ่น
  แสดงอาณาเขตหรือเส้นทางการบิน
  บอกแหล่งอาหารและระยะทางจากรังถึงแหล่งอาหาร
9. อาหารที่พืชสร้างจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกลําเลียงเข้าสู่เซลล์อื่นๆภํายในลำต้นด้วยวิธีกํารในข้อใด
  การแพร่
  การหายใจ
  การละลาย
  การคายน้ำ
10. ข้อใดเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการจําแนกความแตกต่างระหว่างพืชไร้ดอกกับพืชมีดอก
  มีการหายใจ
  มีการสร้างอาหาร
  มีอวัยวะในการสืบพันธุ์
  มีส่วนประกอบของพืชครบทุกส่วนประกอบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile