ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสรรพ์ ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าท่านต้องการให้ภาพวาดรูปหนึ่งมองดูแล้วให้ความรู้สึกเยือกเย็นมั่นคง ควรจะใช้สีอะไร
  แดง
  น้ำเงิน
  เหลือง
  ม่วงแดง
2. ข้อใดถูก
  สีเติมเต็มของสีแดงม่วงคือสีน้ำเงิน
  ถ้านำตัวสีปฐมภูมิมาผสมกันจะได้สีขาว
  การผสมตัวสีเป็นการเพิ่มปริมาณของแสงสี
  สีที่ได้จากการผสมตัวสีจะมีลักษณะเข้มกว่าเดิม
3. ถ้าต้องการถ่ายภาพฝนดาวตกและภาพลายเส้น ต้องใช้ฟิล์มที่มี ASA ตามลำดับในข้อใด
  1000-3200 และ 25-80
  400-800 และ 100-200
  100-200 และ 400-800
  25-80 และ 1000-3200
4. มะลินั่งมองกระถางต้นกุหลาบผ่านแผ่งกรองแสงสีแดงซ้อนกับสีเขียว เธอเห็นกุหลาบมีดอกสีแดงทึบและกระถางมีสีดำ ถ้านำแผ่นกรองแสงออก เธอจะมองเห็นดอกกุหลาบและกระถางมีสีอะไร ตามลำดับ
  แดง ขาว
  ขาว ดำ
  แดง ดำ
  ขาว แดง
5. ก่อนฝนตกจะเห็นเมฆสีขาวเปลี่ยนสีดำ เมฆสีขาวและเมฆสีดำจัดเป็นวัตถุประเภทใด ตามลำดับ
  โปร่งใส และโปร่งแสง
  โปร่งใส และทึบแสง
  ทึบแสง และทึบแสง
  โปร่งแสง และโปร่งแสง
6. ข้อใดเป็นการย้อมเส้นใยโดยวิธีมอร์แดนด์
  ต้มกับสารส้มก่อนนำไปย้อม
  ต้มกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตก่อนนำไปย้อม
  ใส่สารโซเดียมคลอไรด์หรือโซเดียมซัลเฟตลงไปขณะย้อม
  ฟอกด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์แล้วล้างด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางก่อนนำไปย้อม
7. เมื่อนำแผ่นวัตถุไปวางไว้ใต้หลอดไฟที่ให้แสงสีแดง แผ่นวัตถุในข้อใดมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุด
  วัตถุสีแดงผิวเรียบ
  วัตถุสีแดงผิวขรุขระ
  วัตถุสีเขียวผิวเรียบ
  วัตถุสีเขียวผิวขรุขระ
8. เมื่อแสงสีเหลืองส่องกระทบเสื้อสีเหลือง ข้อใดถูก
  เห็นเป็นสีขาว เพราะแสงสีขาวหักเหเข้าตาเรา
  เห็นเป็นสีเหลือง เพราะแสงสีเหลืองเท่านั้นที่สะท้อนเข้าสู่ตาเรา
  นสีน้ำเงิน เพราะแสงสีเหลืองจะถูกดูดกลืนไว้หมด
  เห็นเป็นสีขาว เพราะแสงสีเหลืองถูกเสื้อสีเหลืองดูดกลืนไว้เหลือแต่แสงขาว
9. สารสีธรรมชาติในข้อใดที่ให้ทั้งสีน้ำเงิน ม่วง และแดง
  อินติโกติน
  คลอโรฟิลล์
  แคโรทีนอยด์
  แอนโทไซยานิน
10. ข้อใดถูก ก. สีที่ใช้ทาภายนอกมีสารพิเศษกันเชื้อราและรอยด่าง ข. สีที่ใช้ทาวัสดุที่มีความชื้นและมีรูพรุนควรเป็นสีพลาสติกผสมน้ำ ค. สีน้ำมันส่วนใหญ่เป็นประเภทแห้งช้า เพราะติดผิววัสดุที่ทาและมีความสดของสีมากกว่าประเภทแห้งเร็ว ง. สีที่ใช้ทาภายในบ้านจะต้องแห้งช้า มีความเป็นกรดเล็กน้อยเพื่อทำลายความเป็นเบสของผงซักฟอก
  ก และ ข
  ข และ ค
  ค และ ง
  ง และ ก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile