แนวข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 ชุดที่1

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 259,000 257,700 256,400  253,800 มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด และควรเติมจำนวนใดลงใน 
  เพิ่มขึ้นทีละ 1,100 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 257,500
  เพิ่มขึ้นทีละ 1,300 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 257,700
  ลดลงทีละ 1,100 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 255,300
  ลดลงทีละ 1,300 และจำนวนถัดจาก 256,400 คือ 255,100
2. ข้อใดที่มีผลบวกต่างจากพวก
  256,342 + 423,891 = •
  499,584 + 180,649 = •
  509,117 + 172,116 = •
  374,651 + 305,582 = •
3. คุณพ่อซื้อรถยนต์ป้ายแดงราคา 800,000 + 40,000 + 9,000 รถยนต์คันนี้ราคาเท่าใด
  8,409,000
  984,000
  849,000
  489,000
4. 564, 987 จากจำนวนที่กำหนดให้ เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่เท่าใด
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 59,100
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่ามากกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 9,900
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 51,000
  เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยอยู่ 9,900
5. จำนวนใดที่มีค่าของเลขโดดในหลักหมื่นกับหลักสิบต่างกันมากที่สุด
  932,016
  413,280
  260,917
  194,509
6. (1) ชาวนาขายข้าวได้ 145,915 บาท นำเงินไปซื้อปุ๋ย 78,610 บาท ชาวนาเหลือเงินกี่บาท / (2) แม่มีเงิน 45,671 บาท ขายเสื้อผ้าได้เงิน 21,715 บาท แม่มีเงินทั้งหมดกี่บาท / (3) โรงงานขายเตาอบได้เงิน 210,763 บาท ขายเตาแก๊สได้เงิน 371,401 บาท โรงงานขายเตาอบได้เงินน้อยกว่าเตาแก๊สอยู่เท่าไร / (4) พ่อซื้อเตียงราคา 19,990 บาท ซื้อตู้ราคา 9,875 บาท พ่อซื้อของรวมกี่บาท จากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง
  ข้อ (1), (2) ใช้วิธีลบ
  ข้อ (3), (4) ใช้วิธีบวก
  ข้อ (1), (3) ใช้วิธีลบ
  ข้อ (4), (1) ใช้วิธีบวก
7. 187,601 อ่านว่าอย่างไร
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหนึ่ง
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเอ็ด
  หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบเอ็ด
  แปดหมื่นเจ็ดพันสิบหก
8. (1) 8,300 7,850 7,400 6,950 6,500 / (2) 18,652 20,522 22,392 24,262 26,132 / (3) 4,360 4,150 3,940 3,730 3,520 / (4) 20,771 21,761 22,751 23,741 24,731 จากแบบรูปของจำนวนที่กำหนดให้ ข้อใดเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น
  (1) และ (3)
  (2) และ (4)
  (2) และ (3)
  (1) และ (4)
9. ปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยน้อยกว่าสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นคน ข้อใดถูกต้อง
  10,900,000
  10,950,000
  10,958,800
  11,900,000
10. ผลบวกในข้อใดมีค่ามากกว่า 4,000,000
  2,150,107 + 1,402,153
  1,842,163 + 1,789,653
  1,781,537 + 19,420,016
  85,732 + 3,000,012
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS