ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ระบบจตุสดมภ์มีใครเป็นผู้ดูแล
  สมุหนายก
  สมุหกลาโหม
  พระมหาอุปราชา
  เจ้าพระยาโกษาธิบดี
2. ใครสร้างวัดราชบูรณะ
  เจ้าอ้ายพระยา
  เจ้ายี่พระยา
  เจ้าสามพระยา
  เจ้าสี่พระยา
3. กรุงศรีอยุธยามีกษัตริย์ปกครองกันทั้งสิ้นกี่พระองค์
  32 พระองค์
  33 พระองค์
  34 พระองค์
  35 พระองค์
4. ใครเป็นผู้แต่งจินดามณี
  พระโหราธิบดี
  ศรีปราชญ์
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  เจ้าฟ้ากุ้ง
5. สงครามครั้งแรกของไทยกับพม่าคืออะไร
  สงครามคราวเสียกรุงครั้งที่ 1
  สงครามกลางเมือง
  สงครามยุทธหัตถี
  สงครามเมืองเชียงกราน
6. กรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงเพราะเหตุใดสำคัญที่สุด
  การขาดความสามัคคีของคนในชาติ
  ไส้ศึกพม่าแฝงตัวเข้ามา
  การขาดการฝึกซ้อมรบ
  การขาดกำลังทหารสนับสนุนจากเมืองต่างๆ
7. พระโอรสของพระเจ้าอู่ทองที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์คือใคร
  สมเด็จพระรามราชา
  สมเด็จพระราเมศวร
  ขุนหลวงพะงั่ว
  พระเจ้าทองลัน
8. ผู้ตั้งกรมสุรัสวดีคือใคร
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
  สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3
  พระเจ้าปราสาททอง
9. อยุธยามีความสัมพันธ์ทางการค้าแบบรัฐบรรณาการกับชาติใด
  จีน
  พม่า
  โปรตุเกส
  ฝรั่งเศส
10. พระเจ้าตากสินมหาราชใช้เวลากอบกูเอกราชครั้งที่ 2 เท่าไหร่
  3 เดือน
  5 เดือน
  7 เดือน
  1 ปี 2 เดือน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile