เเบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ข้อสังเกตการใช้คำราชาศัพท์

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ข้อใดคือกฏของการใช้ ""ทรง"""
  ใช้ทรงนำหน้ากริยาราชาศัพท์สามัญบางคำกลายเป็นกริยาราชาศัพท์
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้ทรงตามหลังคำราชาศัพท์
  ใช้ทรงเป็นคำสามัญ
2. ถ้าจะกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นักเรียนจะใช้สรรพนามบุรุษที่ ๒ เเทนนักเรียนตามข้อใด
  ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองพระบาท
  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
3. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาไทยสงวนไว้ใช้กับใคร"
  พระสงฆ์
  พระบรมราชินี
  พระมหากษัตริย์
  สามัญชน
4. เฝ้าฯ รับเสด็จ ย่อมาจากอะไรในคำราชาศัพท์
  เฝ้าน้อมเกล้าธุลีละอองพระบาท
  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
  เฝ้ากราบบังคมทูลรับเสด็จ
  เฝ้ารอรับเสด็จ
5. ทรงวิ่ง ทรงออกกำลังกาย ทรงเล่น เป็นการใช้ทรงเเบบใด
  ใช้ทรงตามหลังคำกริยา
  ใช้ทรงตามหลังคำสันธาน
  ใช้ทรงเป็นคำสามัญ
  ใช้นำหน้าคำกริยาสามัญให้เป็นคำกริยาราชาศัพท์
6. "คำว่า ""บรม"" ในภาษาบาลีมาจากคำว่าอะไร"
  พรม
  กรม
  ตรม
  ปรม
7. "คำในข้อใดเป็นกิริยาราชาศัพท์อยู่เเล้วไม่ต้องใช้คำว่า ""ทรง"" นำหน้า"
  ยินดี
  ดำเนิน
  กีฬา
  พระกรรเเสง
8. ทรงธรรม มีความหมายว่าอย่างไร
  รับศีล
  ฟังธรรม
  ปฏิบัติธรรม
  เทศน์
9. เสด็จเข้า เสด็จออก เสด็จไป เป็นการใช้เสด็จเเบบใด
  ใช้เสด็จเป็นคำสามัญ
  ใช้เสด็จนำหน้าคำกริยาคำกริยาบางคำให้เป็นกริยาราชาศัพท์
  ใช้เสด็จตามหลังคำกริยา
  ใช้เสด็จหน้าคำสันธาน
10. ถวายของขนาดเล็กที่สามารถหิ้วกับมือได้ ควรใช้คำราชาศัพท์ใด
  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
  น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ทูลเกล้าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
  ขอเดชะน้อมกระหม่อม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile