แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก (ความสามารถด้านภาษา)

,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ขจัด
  ขะนำ
  ขโมย
  จรวด
2. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  พแนง
  อเนก
  สเพร่า
  พะว้าพวัง
3. ข้อใดอ่านออกเสียงสองพยางค์
  จักจี้
  ชักเย่อ
  จุกจิก
  สัปหงก
4. ข้อใดอ่านไม่ถูกต้อง
  คุณวิเศษ อ่านว่า คุน-วิ-เสด
  จิตวิสัย อ่านว่า จิด-ตะ-วิ-ไส
  ญาติวงศ์ อ่านว่า ยาด-ติ-วง
  โชคลาภ อ่านว่า โชก-คะ-ลาบ
5. "ข้อใดใช้""บัน"" ไม่ถูกต้อง"
  บันลัย
  บันจวบ
  บันดล
  บันลือ
6. ข้อใดใช้การันต์ไม่ถูกต้อง
  โจทก์
  ดุริยางค์
  ดึกดำบรรพ์
  เซลลูลอยส์
7. ข้อใดใช้การันต์ไม่ถูกต้อง
  การ์ตูน
  กุมภีย์
  ครุภัณฑ์
  คริสต์มาส
8. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ธุรกิจ
  นาคราช
  วีระชน
  ภารกิจ
9. ข้อใดสะกดได้ถูกต้อง
  จงอย
  คะมำ
  คณนา
  ทเล้น
10. ข้อใดสะกดไม่ถูกต้อง
  ละคร
  ลโมบ
  ละวาด
  ละแวก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile