ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

,ให้นักเรียนทำแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
2. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดในการป้อนตัวอักษรเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
  เมาส์
  จอยสติก
  แป้นพิมพ์
  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
3. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , ก้านควบคุม , สแกนเนอร์
  แป้นพิมพ์ , จอภาพ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
4. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
5. ณเดชน์เห็นญาญ่ายิ้มให้จึงยิ้มตอบ ส่วนใดของร่างกายที่เป็นหน่วยแสดงผล
  ตา
  จมูก
  ปาก
  สมอง
6. หน้าที่ของหน่วยแสดงผล คือข้อใด
  เพื่อรับข้อมูล
  เพื่อแสดงข้อมูล
  เพื่อประมวลผลข้อมูล
  เพื่อควบคุมการทำงาน
7. เมื่อรัชชานนท์ได้ยินเพื่อนนินทาตนเองจึงรู้สึกโกรธมาก ดังนั้นอวัยวะส่วนใดของร่างกายจัดเป็นหน่วยประมวลผล ที่สามารถรับรู้ได้ถึงความโกรธ
  หู
  ปาก
  จมูก
  สมอง
8. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดแสดงผลลัพธ์เป็นเสียง
  หูฟัง
  เครื่องพิมพ์
  จอคอมพิวเตอร์
  เครื่องสแกนเนอร์
9. คอมพิวเตอร์คืออะไร
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถคำนวณได้ด้วยความเร็วสูงในระยะเวลาอันรวดเร็ว
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ที่สามารถเปรียบเทียบตรรกศาสตร์และประมวลผลจากข้อมูล
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ถูกสร้างให้จดจำข้อมูลได้มากทั้งที่เป็นตัวเลขและตัวอักษร
10. RAM คือ หน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลและคำสั่ง เป็นหน่วยความจำที่สามารถเก็บข้อมูล และคำสั่งจากหน่วยใดที่ส่งเข้ามา
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยความจำหลัก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile