การปฐมพยาบาล

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณฺใดที่สามารถนำมาใช้เป็นเปลหามได้
  เสื่อ
  เสื้อ
  ไม้กระดาน
  ถูกทุกข้อ
2. หากพคนเป็นลมหมดสติ ควรทำอย่างไร
  เรียกให้คนช่วยและยืนดูด้วยความสนใจ
  ช่วยคลายเสื้อผ้าให้หลวม พัดโบกลม ให้ดมยาหม่องหรือพิมเสน
  ตบที่ใบหน้าเบาๆ เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้น
  ุอุ้มให้ผู้ปป่วยนั่งบนเก้าอี้ หรือเอนลำตัว
3. หากเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดแผล ควรทำอย่างไร
  ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ตามด้วยแอลกอฮอล์
  ใส่ยาทิงเจอร์ไอโดีน หรือาแดง
  ปิดบาดแผลด้วยผ้าก๊อตที่สะอาด
  ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
  การรักษาให้ผู้ป่วยหายขาดโรคภัยไข้เจ็บ
  เพื่อช่วยชีวิตและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บ
  เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน
  เพื่อป้องกันความพิการที่อาจตามมาหลังการรบาดเจ็บ
5. หากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บตรงหลัง ควรใช้เปลหามจากสิ่งใด
  ผ้าห่ม
  ไม้กระดาน
  เสื่อ
  เสื้อ
6. ข้อใดคือความหมายของการปฐมพยาบาล
  การรักษาพยาบาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
  การป้องกันไม่ให้ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
  การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
  การช่วยหมอหรือพยาบาล ในการดูแลรักษาผู้ป่วย
7. หากได้รับอุบัติเหตุแขนหักคววรปฐมพยาบาลอย่างไร
  ดามด้วยไม้แล้วขันชะเนาะ
  ใส่ยาที่แผล
  รีบพาไปหาหมอทันที
  รอให้ญาติพาไปหาหมอ
8. หากผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักควรทำอย่างไร
  ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ
  รีบพาไปหาแพทย์
  ควรบีบนวดให้ฟื้นคืนสติ
  ปล่อยตามยถากรรม
9. หากสุนัขกัด ไม่ควรทำอย่างไร
  ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและฟอกสบู่หลายๆครั้ง
  ใส่ยาทิงเจอร์ไอดีนก็เพียงพอ
  ฉีดยากันบาดทะยัก และโรคกลัวน้ำ
  ทานยาแก้ปวดได้หากเกิดอาการปวดที่บาดแผล
10. หากผู้ป่วยมีอาการทรุดหนักควรทำอย่างไร
  ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ
  รีบพาไปหาแพทย์
  ควรบีบนวดให้ฟื้นคืนสติ
  ปล่อยตามยถากรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile