แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาเอกเกษตร

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในปมรากถั่วสามารถเมธาตุใดให้แก่ดิน
  แคลเซียม
  ไนโตรเจน
  ฟอสฟอรัส
  โปตัสเซียม
2. ธาตุปูนได้แก่ธาตุใดบ้าง
  Ca,Mg
  C,H
  Ca,Cl
  Mn,Ca
3. ข้อใด ไม่ใช่ ศัตรูพืช
  แมลง
  มนุษย์
  ไส้เดือนฝอย
  ไม่มีข้อใดถูก
4. ข้อใด ไม่ จัดว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้กับงานดิน
  มีดดายหญ้า
  ช้อนปลูก,ส้อมพรวน
  เครื่องมือวัดความชื้น
  เครื่องมือวัดความเป็นกรด ? ด่าง
5. ปุ๋ยสูตรใดที่นิยมใช้ในนาข้าว
  12 ? 24 ? 12
  15 ? 15 ? 15
  16 ? 20 ? 0
  21 ? 0 ? 0
6. ข้อใดจัดเป็นพวก Macro Nutrient elements
  C,H,O,N,P,K
  N,P,K,Ca,Mg,S
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl
  ถูกทุกข้อ
7. ถ้าเราปลูกไม้ดอกควรเลือกใช้ปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารตัวใดสูง
  N
  P
  K
  H
8. ธาตุอาหารเสริมได้แก่ข้อใด
  C,H,O,Ca,Mg,S
  Ca,Mg,S,N,P,K
  N,P,K,C,H,O
  Fe,Mn,B,Zn,Ca,Cl,Mo
9. ธาตุอาหารหลักได้แก่ข้อใด
  N,P,K
  Ca,Mg,s
  Ee,Cl,S
  Zn,Cu,Mn
10. ถ้าเราทำสวนผลไม้ควรเลือกใช้ปุ๋ยสูตรใด
  12 ? 24 ? 12
  12 ? 24 ? 12
  12 ? 24 ? 12
  13 ? 13 ? 21
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile