แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ได้แก่
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ออกซิเจน
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ไนโตรเจน
  คาร์บอน? ไฮโดรเจน? ออกซิเจน ไนโตรเจน
  ไฮโดรเจน? ไนโตรเจน ออกซิเจน
2. พลังงาน 1 กิโลแคลอรีเทียบได้กับกี่กิโลจูล
  1 กิโลจูล
  2 กิโลจูล
  4 กิโลจูล
  4.2 กิโลจูล
3. สารอาหารในข้อใดที่รับประทานมากๆ จะมีผลทำให้ร่างกายอ้วนได้
  ไขมัน
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  เป็นไปได้ทุกข้อ
4. การรับประทานงาดำมากๆ จะได้แร่ธาตุอะไรกับร่างกายมาก
  I
  K
  Fe
  Mg
5. วิตามินในข้อใดที่มีหน้าที่เหมือนกัน
  B1,? B2,? B6
  B1,? B2,? ไนอะซิน
  A, D, E, K
  B1,? B5, B6,? B12
6. สมศรีต้องการพลังงานวันละประมาณ 2,400 กิโลแคลอรี สมศรีควรได้รับพลังงานจากไขมันประมาณกี่กิโลแคลอรีต่อวัน
  240 กิโลแคลอรี
  480 กิโลแคลอรี
  600 กิโลแคลอรี
  2,400 กิโลแคลอรี
7. ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารประเภทใดน้อยลง
  ไขมัน
  โปรตีน
  เกลือแร่
  คาร์โบไฮเดรต
8. เอนไซม์ในน้ำย่อยมีองค์ประกอบที่สำคัญคือข้อใด
  เกลือแร่
  น้ำ
  กรดไขมัน
  กรดอะมิโน
9. คู่ใดที่สามารถรวมตัวกันเป็นไขมันได้
  แอลกอฮอล์กับกรดอะมิโน
  กลีเซอรอลกับกรดอะมิโน
  ด่างกับกรดไขมัน
  กลีเซอรอลกับกรดไขมัน
10. พลังงานที่ต้องการใน 1 วัน ถ้าคิดเป็น 100 ส่วน ควรได้จากคาร์โบไฮเดรตกี่ส่วน
  12 - 15
  25 - 30
  45 - 55
  55 - 63
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile