วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ความสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะที่ถูกต้องคือข้อใด
  ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับจังหวะ
  ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับเนื้อเพลง
  ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเพลงกับท่าทาง
  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะกับทำนอง
2. การม้วนหน้าและม้วนหลัง อุปกรณ์ที่ใช้รองรับคืออะไร
  เบาะ
  เสื่อ
  ไม้กระดาน
  เชือก
3. ก่อนที่จะเริ่มเล่นยืดหยุ่นพื้นฐาน ผู้เล่นจะปฏิบัติท่าเตรียมอย่างไร
  ยกมือขวาชูขึ้น
  ยืนตรงห่างจากเบาะเล็กน้อย
  ยืนตรงกลางเบาะแล้วมองกรรมการ
  ก้มลงโค้งตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
4. จังหวะที่นิยมนำมาใช้ในการแปรขบวน คือข้อใด
  จังหวะช้า
  จังหวะเร็ว
  จังหวะมาร์ช
  จังหวะรัว
5. สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะจะต้องทำสิ่งใดก่อน
  ดื่มน้ำให้พอ
  หายใจเขาออกลึกๆ
  อบอุ่นร่างกาย
  ขับถ่านปัสสาวะให้เรียบร้อย
6. กิจกรรมเข้าจังหวะ คืออะไร
  การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรี
  การเคลื่อนไหวร่างกายและฟังเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายและร้องเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับเสียงดนตรี
7. ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติก
  กระโดดสลับหน้าพร้อมวิ่ง
  กระโดดสลับเท้า
  วิ่งเหยาะๆ
  กระโดดเชือก
8. การม้วนหน้า จะใช้ส่วนใดสัมผัสพื้นก่อน
  หน้าผาก
  ท้ายทอย
  ต้นคอ
  ด้านหลัง
9. หลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้สวยงามคืออะไร
  ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง
  เสียงร้องประกอบดนตรี
  อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว
  เสียงปรบมือจากผู้ชม
10. กิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้สนุกสนานได้คลายเครียด
  ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  ทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile