วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้สวยงามคืออะไร
  ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง
  เสียงร้องประกอบดนตรี
  อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว
  เสียงปรบมือจากผู้ชม
2. การม้วนหลังบริเวณใดที่จะรับน้ำหนักมากที่สุด
  สะโพก
  ต้นคอด้านหลัง
  ฝ่ามือทั้งสองข้าง
  ไหล่ทั้งสองข้าง
3. จังหวะที่ง่ายที่สุด คือจังหวะใด
  ปรบมือ
  ดนตรี
  กลอง
  ฉิ่ง
4. จังหวะที่นิยมนำมาใช้ในการแปรขบวน คือข้อใด
  จังหวะช้า
  จังหวะเร็ว
  จังหวะมาร์ช
  จังหวะรัว
5. การม้วนหน้าและม้วนหลัง อุปกรณ์ที่ใช้รองรับคืออะไร
  เบาะ
  เสื่อ
  ไม้กระดาน
  เชือก
6. กิจกรรมที่เข้าจังหวะที่สวยงามต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จังหวะ เสียงดนตรี
  ความพร้อมเพรียง เรียบร้อย ท่าถูกต้องคล้องจองกับจังหวะ
  ลีลา การเคลื่อนไหว ดนตรี
  เสียงกลอง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
7. การม้วนตัวจะต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  เก็บคางชิดอก
  เก็บแขนแนบลำตัว
  งอเข่าให้ใกล้ตัว
  ใช้มือประสานท้ายทอย
8. กิจกรรมเข้าจังหวะ คืออะไร
  การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรี
  การเคลื่อนไหวร่างกายและฟังเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายและร้องเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับเสียงดนตรี
9. การม้วนหน้า จะใช้ส่วนใดสัมผัสพื้นก่อน
  หน้าผาก
  ท้ายทอย
  ต้นคอ
  ด้านหลัง
10. การฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเตรียมการเล่นกีฬาในข้อใดมากที่สุด
  วิ่งเร็ว
  วิ่งผลัด
  ฟุตบอล
  ยิมนาสติก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile