เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ปลากัดเพศผู้กอดรัดปลากัดเพศเมีย แสดงถึงสิ่งใด
  การต่อสู้
  การขออาหาร
  อำพรางศัตรู
  ต้องการผสมพันธุ์
2. สัตว์บางชนิดมีสีสันฉูดฉาดเพื่ออะไร
  เรียกคู่
  เพื่อหาอาหาร
  เตือนภัยศัตรู
  ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิ
3. ปูจะขู่ศัตรูโดยวิธีใด
  หดตัว
  พองตัว
  ส่งเสียงร้อง
  ชูก้าม
4. สัตว์ในข้อใดไม่สามารถพรางตัวได้
  ตุ๊กแก
  ตั๊กแตน
  กิ้งก่า
  กระรอก
5. ข้อใดไม่เป็นการสืบพันธุ์
  ไฮดราแตกหน่อเป็นตัวใหม่
  ตุ๊กแกงอกหางที่ขาดขึ้นมาใหม่
  อะมีบาแบ่งเซลล์เป็น 2 ส่วน
  พลานาเรียงอกส่วนที่ขาดจากตัวเดิมเป็นตัวใหม่
6. ข้อใดเป็นการเตือนภัยศัตรูของงูจงอาง
  ขดตัว
  ชูหาง
  แผ่แม่เบี้ย
  เลื้อยวนเป็นวงกลม
7. การนำสุนัขมาฝึกค้นยาเสพติด จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
  พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด
  พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
  พฤติกรรมที่อาศัยประสบการณ์ในอดีต
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
8. เพราะเหตุใดไส้เดือนจึงตอบสนองต่อแสงโดยการหนีแสง
  เพราะแสงทำอันตรายต่อตาของไส้เดือน
  เพราะไส้เดือนอาศัยอยู่ในที่ชื้นจึงต้องการอุณหภูมิที่พอเหมาะ
  เพราะแสงทำลายแหล่งอาหารของไส้เดือน
  เพราะแสงมีผลต่อการสืบพันธุ์ของไส้เดือน
9. เหตุใดจึงต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์
  เพื่อเพิ่มจำนวน
  เพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่
  เพื่อให้สัตว์มีรูปร่างเปลี่ยนไป
  เพื่อให้สัตว์มี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน
10. ในการคัดเลือกพันธุ์สัตว์มาเป็นพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ควรเลือกสัตว์ที่มีลักษณะตามข้อใด
  สัตว์ที่แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อม
  สัตว์ที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศ
  สัตว์ที่มีลักษณะแปรผัน
  สัตว์ที่มีราคาแพง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile