คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary)

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Piglet แปลว่าอะไร
  หมู
  ลูกหมู
  ช้าง
  ม้า
2. Advisor?แปลว่าอะไร
  ครูประจำชั้น
  ครูประจำเวลา
  ผู้ติว
  ครูผู้ติวประจำวิชา
3. Oxygen?แปลว่าอะไร
  ก๊าซคาร์บอนไดมอไซด์
  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
  ก๊าซออกซิเจน
  ก๊าซที่ใช้ในการหายใจ
4. Sharks?แปลว่าอะไร
  สัตว์น้ำหลายตัว
  ฉลามหลายตัว
  วาฬหลายตัว
  โลมาหลายตัว
5. Director แปลว่าอะไร
  ผู้อำนวยการ
  ครูประจำชั้น
  ทิศทาง
  ไดเรคเทอร์
6. Pineapple?แปลว่าอะไร
  สับปะรด
  น้อยหน่า
  แอปเปิ้ล
  ถูกทุกข้อ
7. Kitten แปลว่าอะไร
  ห้องครัว
  ไก่
  แมว
  ลูกแมว
8. Plane แปลว่าอะไร
  ต้นสน
  เครื่องบิน
  สวน
  รถไฟ
9. Cheetah?แปลว่าอะไร
  เสือโคร่ง
  เสือ
  เสือดาว
  เสือชีต้า
10. Kangaroo แปลว่าอะไร
  ลูกจิงโจ้
  ลูกสุนัข
  จิงโจ้
  จิงโจ้น้ำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile