เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 612,345 + 123,459 + 412,590 มีค่าเท่าใด
  1,048,394
  1,148,394
  1,248,394
  1,348,394
2. จำนวน 2 ล้าน 5 แสน 6 หมื่น 4 พัน 2 ร้อย 2 สิบ 9 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้อย่างไร
  ๒,๔๕๕,๒๒๙
  ๒,๕๖๓,๒๒๙
  ๔,๕๖๔,๒๒๙
  ๒,๕๖๔,๒๒๙
3. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
4. 821,900 ? 220,774 มีค่าเท่าใด
  601,126
  611,126
  621,126
  631,126
5. 54,710 54,720 .......... 54,740 จำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
  540,710
  54,730
  54,750
  54,071
6. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
7. ข้อใดถูกต้อง
  569,650 > 569,750
  7,465,390 < 7,465,490
  125,670 = 126,670
  2,567,980 < 1,657,980
8. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  456,780 > 455,780
  4,659,234 < 5,659,234
  125,948 = 125,948
  6,793,324 > 6,793,325
9. 600,000 + 50,000 + 3,000 + 400 + 50 มีค่าเท่าไร
  645,350
  653,450
  655,350
  656,450
10. 234,672 + 225,926 มีค่าเท่าใด
  450,598
  460,598
  440,698
  420,598
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile