เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 4,569,044 หลักร้อยคือตัวเลขใด
  5
  6
  4
  0
2. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
3. 345,957 ตัวเลขหลักพันคือตัวเลขใด
  50
  40,000
  5,000
  7
4. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
5. 235,489 ? 123,271 มีค่าเท่าใด
  212,218
  113,218
  112,218
  122,218
6. ข้อใดถูกต้อง
  569,650 > 569,750
  7,465,390 < 7,465,490
  125,670 = 126,670
  2,567,980 < 1,657,980
7. 821,900 ? 220,774 มีค่าเท่าใด
  601,126
  611,126
  621,126
  631,126
8. 492,100 362,100 391,200 392,100 จำนวนใดวางผิดตำแหน่ง
  391,200
  362,100
  392,100
  492,100
9. จำนวน 6 แสน 3 พัน 5 ร้อย 4 สิบ 3 หน่วย เขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้อย่างไร
  633,543
  603,543
  623,543
  604,543
10. สุธีซื้อบ้านราคา 3,560,000 บาท ซื้อรถราคา 275,000 บาท สุธีซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินกี่บาท
  3,835,000 บาท
  3,825,000 บาท
  2,835,000 บาท
  2,825,000 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile