วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

,คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
  Notepad++
  Notepad
  Paint
  EditPlus
2. การใช้งาน Web Blogger จะต้องมีสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  Web Browser
  รูปภาพและข้อมูล
  ชื่อบัญชี Gmail และรหัสผ่าน
  Facebook
3. ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บบล็อกเข้าด้วยกันจะต้องเข้าไปที่เมนูใด
  หน้าเว็บ>สร้างเว็บใหม่>แก้ไข
  ทีม>ปรับแต่งฬ>แก้ไข
  รูปแบบ>พาดทุกคอลัมน์>แก้ไข
  การตั้งค่า>พื้นฐาน>แก้ไข
4. ข้อใดคือการ Upload
  การคัดลอกไฟล์เพลงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ
  การโพสต์รูปขึ้น Facebook
  การบันทึกไฟล์รูปภาพจาก Google มายังเครื่องคอมพิวเตอร์
  การรีเฟรชหน้าเว็บ
5. ในการเชื่อมโยงหน้าเว็บบล็อกเข้าด้วยกันจะต้องเข้าไปที่เมนูใด
  หน้าเว็บ>สร้างเว็บใหม่>แก้ไข
  ทีม>ปรับแต่งฬ>แก้ไข
  รูปแบบ>พาดทุกคอลัมน์>แก้ไข
  การตั้งค่า>พื้นฐาน>แก้ไข
6. หากต้องการเพิ่มหน้าเว็บบล็อกเพิ่มเติมจะต้องสร้างหน้าเว็บที่ส่วนใด
  บทความ
  รูปแบบ
  ทีม
  หน้าเว็บ
7. ข้อใด้คือข้อดีของการสร้างเว็บบล็อก
  สามารถออกแบบเองได้ทุกส่วนของเว็บไซต์
  ใช้งานง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย
  กำหนดโดเมนเนมของเว็บได้ตามต้องการ
  ต้องชำระค่าบริการก่อนจึงจะสามารถสร้างเว็บได้
8. ข้อใดคือความหมายของเว็บบล็อก
  เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะต้องใช้โปรแกรมในการออกแบบ
  เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน
  เป็นเว็บไซต์ที่จะต้องใช้คำสั่งในการออกแบบทั้งหมด
  เป็นเว็บไซต์ที่ต้องชำระเงินค่าบริการก่อนทำการสร้างเว็บ
9. หากต้องการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับ Blogger จะต้องแทรกคำสั่ง code ที่ใด
  ค้นหาข้อมูล
  หน้าเว็บ
  ส่วนของเนื้อหา
  html
10. Manage Site คือข้อใด
  สร้างไฟล์ใหม่
  การจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้
  การเตรียมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมด
  สร้างเว็บไซต์ด้วยแม่แบบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile