วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

,คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. *.cn คือโดเมนเนมประเทศใด
  ประเทศแคนาดา
  ประเทศไทย
  ประเทศจีน
  ประเทศมาเลเซีย
2. ข้อใดคือการ Download
  การนำข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) มายังเครื่องลูกข่าย (Client)
  การนำข้อมูลฝากไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)
  การแสดงข้อมูลบน Web Browser
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย (Client) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)
3. www.pvcc.ac.th คือโดเมนเนมขององค์กรประเภทใด
  สถาบันการศึกษา
  องค์กรของเอกชน
  องค์กรทางทหาร
  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
4. ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์ Flash
  .PNG
  .JPEG
  .MOV
  .SWF
5. ข้อใดคือความหมายของอินเทอร์เน็ต
  การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
  ระบบเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ ๆ ที่เชื่อมโยงกัน เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้จำนวนมาก
  การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องโดยใช้สาย LAN
6. เมื่อทำการสร้างเว็บ Blogger เรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบการแสดงผลเว็บต้องเลือกที่ใด
  บันทึกและอัพเดต
  สร้างหน้าเว็บใหม่
  ดูบล๊อก
  แก้ไขข้อมูล
7. การใช้งาน Web Blogger จะต้องมีสิ่งใดเป็นอันดับแรก
  Web Browser
  รูปภาพและข้อมูล
  ชื่อบัญชี Gmail และรหัสผ่าน
  Facebook
8. ข้อใด้คือข้อดีของการสร้างเว็บบล็อก
  สามารถออกแบบเองได้ทุกส่วนของเว็บไซต์
  ใช้งานง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย
  กำหนดโดเมนเนมของเว็บได้ตามต้องการ
  ต้องชำระค่าบริการก่อนจึงจะสามารถสร้างเว็บได้
9. ข้อใดไม่ใช่โปรแกรมที่ใช้สร้างเว็บเพจ
  Notepad++
  Notepad
  Paint
  EditPlus
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ HTML
  การบันทึกเป็นไฟล์ภาพ PNG
  การนำไฟล์ที่ได้จากการออกแบบในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ออกไปใช้งานในการพัฒนาเว็บเพจ
  การนำไฟล์ที่ได้ออกแบบมาใช้ในงาน Graphic
  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกไม่สามารถเปิดในโปรแกรม Web Browser ได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile