ประวัติศาสตร์ ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรุงสุโขทัยได้รับการสถาปนาเป็นอาณาจักรของคนไทยเมื่อ พ.ศ.ใด
  1792
  1798
  1799
  1785
2. จอมพลคนแรกของประเทศไทยที่เป็นสามัญชนคือ
  จอมพลถนอม กิตติขจร
  จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
  จอมพลผิน ชุณหะวัณ
  จอมพลประภาส จารุเสถียร
3. ประเทศไทยเริ่มใช้ วันที่ 1 ม.ค. เป็นวันขึ้นปี ใหม่สมัยรัชกาลใด
  ร.5
  ร.6
  ร.7
  ร.8
4. นายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดคือ
  นาย ชวน หลีกภัย
  จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัฐต์
  พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
  จอมพล ป.พิบูลสงคราม
5. ประเทศไทยได้เข้าเป็นสหภาพไปรษณีย์สากล ตั้งแต่
  1 ก.ค.2425
  1 ก.ค.2426
  1 ก.ค.2427
  1 ก.ค.2428
6. จังหวัดใดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
  นครศรีธรรมราช
  นครราชสีมา
  เชียงใหม่
  สุราษฎร์ธานี
7. ในโลกของเรามีทั้งหมดกี่ทวีป
  5
  6
  7
  8
8. การปลูกหญ้าแฝก เพื่อรักษาหน้าดิน จัดอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านใด
  ด้านแหล่งน้ำ
  ด้านการเกษตร
  ด้านสิ่งแวดล้อม
  ด้านทรัพยากรธรณี
9. จังหวัดใดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลมากที่สุดของประเทศไทย
  จ.ชุมพร
  จ.สงขลา
  จ.ภูเก็ต
  จ.นครศรีธรรมราช
10. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อใด
  1 เม.ย.2311
  7 มี.ค.2310
  7 เม.ย.2311
  7 เม.ย.2310
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile