Bluetooth

,แบบทดสอบความเข้าใจในเรื่อง,PLC คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Relay ภายนอก MY4N มีขาต่อใช้งานกี่แบบ

  2 NC NO
  3 NC NO COMMON
  4 NO NC COIL COMMON
  2 ไฟเลี้ยง กราวด์
2. คำสั่งนี้เรียกว่าอะไร

  หน้าคอนแทค ปกติปิด NC
  หน้าคอนแทค ปกติเปิด NO
  เคาท์เตอร์
  ทามเมอร์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการเซฟไฟล์ Ladder ที่เขียนเสร็จแล้ว
  Save Project(S)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  Save Project Ass(A)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  New Project(N)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
  Open Project(O)>>เลือกที่เก็บไฟล์>>OK
4. การต่อ Sensor Proximity Inductive ใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่

  110 VAC
  24 VDC
  12 VDC
  220 VAC
5. PLC KEYENCE รุ่น KV-N24DT มีเอาต์พุตอินพุต ทั้งหมดกี่ขา

  เอาต์พุด 14 อินพุต 14
  เอาต์พุต 10 อินพุต 14
  เอาต์พุต 14 อินพุต 10
  เอาต์พุด 10 อินพุต 10
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการลงโปรแกรม KV Studio Ver
  Setup>>OK>>Install>>OK
  Setup>>OK>>Install>>OK>>OK
  Setup>>OK>>Install>>OK>>OK>>OK
  Setup>>OK>>Install>OK>>OK>>OK>>OK
7. ขา C1 หรือ common output ของ PLC KEYENCE NV-24DT ต้องต่อไปที่ไหน
  ไฟเลี้ยง 24VDC
  ไฟเลี้ยง 12VDC
  กราวด์
  0 V
8. ขา Coil Relay MY4N มีทั้งหมดกี่ขา

  2
  4
  6
  8
9. การต่อ Sensor Photo PZ-V11 ใช้ไฟเลี้ยงเท่าไหร่

  220 VAC
  110 VAC
  24 VDC
  12VDC
10. คำสั่งนี้เรียกว่าอะไร

  หน้าคอนแทค ปกติปิด NC
  หน้าคอนแทค ปกติเปิด NO
  เคาท์เตอร์
  ทามเมอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile