แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

,แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำข้อใดมีความหมายตรงกับ ?ครุฑ?
  สุบิน
  สุบรรณ
  กุญชร
  เวหน
2. คำราชาศัพท์แบ่งเป็นกี่หมวด
  5หมวด
  6หมวด
  7หมวด
  8หมวด
3. ข้อใดคือข้อที่นักเรียนควรปฏิบัติมากที่สุด
  อย่าปองเรียนอาถรรพ์
  เป็นคนเรียนความรู้
  อย่าทำการที่ผิด
  ยอครูยอต่อหน้า
4. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
  พระปรมาภิไธย
  พระนามาภิไธย
  พระพระนาม
  พระหัตถเลขา
5. ?ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีเท่าผม? ข้อความนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีลักษณะอย่างไร
  พูดส่อเสียด
  พูดดูถูกผู้ฟัง
  พูดหลอกลวง
  พูดยกตนข่ม
6. วิธีเขียนบรรณานุกรมประเภทหนังสือ ข้อใดเขียนถูกต้อง
  "ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์"
  ชื่อ นามสกุล.ชื่อหนังสือ.สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
  "ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์"
  ชื่อ นามสกุล ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์
7. จากข้อ ๗๓ คำประพันธ์ที่ขีดเส้นใต้ให้คุณค่าทางวรรณศิลป์ด้านใด
  มีการใช้เป็น
  ใช้คำศัพท์ง่าย
  มีการใช้เสียงสัมผัสใน
  มีการใช้คำที่มีความหมายชัดเจน
8. ข้อปฏิบัติแรกของการทำโครงงานคือข้อใด
  วางแผนขั้นตอนงาน
  คิดและเลือกหัวเรื่อง
  เตรียมงบประมาณ
  จัดหาวัสดุอุปกรณ์
9. อินทรชิต มีความสัมพันธ์กับทศกัณฐ์อย่างไร
  เป็นน้อง
  เป็นลูก
  เป็นหลาน
  เป็นทหารเอก
10. ข้อใดจัดเป็นจดหมายกิจธุระ
  จดหมายอวยพรปีใหม่
  จดหมายแจ้งไม่มาทำงาน
  จดหมายเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเยาวชน
  จดหมายเล่าเรื่องประสบการณ์ในต่างแดน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile