แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนใดของดอกทำหน้าที่ล่อแมลง
  ฐานรองดอก
  กลีบเลี้ยง
  กลีบดอก
  ก้านชูดอก
2. ส่วนใดของพืชหลังปฏิสนธิแล้วจะสลายตัวไป
  กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
  เยื่อหุ้มออวุล
  ออวุล
  รังไข่
3. ข้อใดคือส่วนประกอบของเกสรตัวเมีย
  ละอองเรณู
  รังไข่
  กลีบเลี้ยง
  อับเรณู
4. กาบกล้วยคือส่วนใดของต้นกล้วย
  ใบ
  กิ่ง
  ลำต้น
  ใบเลี้ยง
5. หลังการปฎิสนธิแล้วส่วนต่างๆ ของดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ
  รังไข่เจริญเป็นผล
  เซลล์ไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อน
  ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด
  ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  การเบนเข้าหาแสงแดด
  การหุบ-บานของดอกไม้
  การงอกของเมล็ดถั่วเขียว
  ทุกข้อที่กล่าวมา
7. สิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดในขณะที่เมล็ดกำลังงอกคือ
  การแบ่งเซลล์
  การหายใจ
  การสร้างอาหาร
  การดูดแร่ธาตุ
8. การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร
  ได้พืชที่มีลำดับต้นแข็งแรง
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
9. จากภาพ ถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วส่วนประกอบของดอกไม้หมายเลขใดที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด
  หมายเลข 1
  หมายเลข 2
  หมายเลข 3
  หมายเลข 4
10. วิชาที่ว่าด้วยการปรับปรุงลักษณะของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการเรียกว่า ?
  พันธุศาสตร์
  พันธุวิศวกรรม
  สัตวศาสตร์
  สัตวแพทย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile