วิทยาการคำนวณ ป.1 ตัวชี้วัดที่ 1

,วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. มีผลไม้ชนิดหนึ่งมีลักษะเรียวยาว ผลภายนอกสีเหลือง ภายในสีขาว มันคือผลไม้ชนิดอะไร
  กล้วย
  ส้ม
  แอปเปิ้ล
  องุ่น
2. รูปใดคือรูปของ โดราเอมอน
3. จากรูป รูปใดคือรูปห้าเหลี่ยม

  รูปที่ 1
  รูปที่ 2
  รูปที่ 3
  รูปที่ 4
4. จากรูปมีแตงโม กี่ชิ้น

  1
  2
  3
  4
5. จากรูป มีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิด

  3
  5
  7
  9
6. ถ้านักเรียนต้องการไปซื้อดินสอที่สหกรณ์โรงเรียนนักเรียนคิดว่าจะเลือกพาหนะใดระหว่าง การเดิน หรือ รถยนต์
  เลือกรถยนต์ เพราะถึงเร็วกว่า
  เลือกรถยนต์ เพราะบรรทุกคนได้เยอะ
  เลือกการเดิน เพราะได้ปั่นออกกำลังกาย และระยะทางไม่ไกล
  ถูกทุกข้อ
7. นักเรียนจะเลือกใช้อะไรทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ระหว่างไม้กวาดกับไม้ปัดฝุ่น
  เลือกใช้ไม้กวาด จะได้กวาดได้เร็ว
  เลือกใช้ไม้ปัดฝุ่น ใช้ปัดฝุ่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  เลือกใช้ทั้งสองอย่าง
  ไม่เลือกใช้เลยทั้งสองอย่าง
8. อะไรเอ๋ย ใส่ชุดสีขาว ใส่หูฟัง รักษาคนเจ็บป่วย
  ทหาร
  ครู
  แพทย์
  ตำรวจ
9. ข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโรงเรียน
  คุณครู
  กระดานดำ
  ยางลบ
  ถุงนม
10. เก้าอี้ จัดเป็นพวกเดียวกับข้อใด
  รถยนต์
  ต้นมะละกอ
  ปลา
  แมว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile