ไทย1011

,สร้างเอง,ไทยสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียง คำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ภาษาไทยทุกคาจะมีความหมาย
  ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
3. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
  สวยน่ะเนี่ย
  สงสารเธอจัง
  ฝนตกอะ
  น้องพูดเก่งมาก
4. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
  ฝรั่งเศส
  จีน
  ไทย
  เกาหลี
5. คำในข้อใด ที่ตัว ? ย ? ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
  สหาย
  เสมียน
  คุยโว
  สายน้ำ
6. จากคำว่า ? ดิฉัน ? เป็น ? เดี๊ยน ? เป็นการออกเสียงแบบใด
  กร่อนเสียง
  กลืนเสียง
  เน้นเสียง
  ย่อเสียง
7. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
  ดงข้าว = อุ่นข้าว
  ลาง = บาง
  หื่น = บ้า
  สำส่อน = ปนกัน
8. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
  การย่อเสียง
  การตัดเสียง
  การลดเสียง
  การเน้นสียง
9. ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
  คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
  เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
  กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
  ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
10. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
  มากมาย
  ตุ๊กตุ๊ก
  ฉุกเฉิน
  ห่างไกล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile