ไทย1011

,สร้างเอง,ไทยสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
  ฝรั่งเศส
  จีน
  ไทย
  เกาหลี
2. ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
  คลินิก เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
  เต้าหู้ เป็นคำยืมจากประเทศจีน
  กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
  ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
3. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียง คำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
4. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
  ดงข้าว = อุ่นข้าว
  ลาง = บาง
  หื่น = บ้า
  สำส่อน = ปนกัน
5. คำในข้อใด ที่ตัว ? ย ? ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
  สหาย
  เสมียน
  คุยโว
  สายน้ำ
6. ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
  มากมาย
  ตุ๊กตุ๊ก
  ฉุกเฉิน
  ห่างไกล
7. ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
  สวยน่ะเนี่ย
  สงสารเธอจัง
  ฝนตกอะ
  น้องพูดเก่งมาก
8. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ภาษาไทยทุกคาจะมีความหมาย
  ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
9. จากคำว่า ? ดิฉัน ? เป็น ? เดี๊ยน ? เป็นการออกเสียงแบบใด
  กร่อนเสียง
  กลืนเสียง
  เน้นเสียง
  ย่อเสียง
10. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
  การย่อเสียง
  การตัดเสียง
  การลดเสียง
  การเน้นสียง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile